Kvinnor inom innovation på Tetra Pak 

På Tetra Pak arbetar fler kvinnor än män med innovation. Så är dock inte fallet i resten av branschen, där STEM fortfarande ses som en övervägande ”manlig” karriär. Vi inser att större mångfald resulterar i nya idéer, fräscha perspektiv och fler innovationer.*

Kvinnorna på Tetra Pak formar vår framtid och arbetar inom ett brett spektrum av innovativa områden för att förbättra tillgången till säkra livsmedel och bidra till en hållbar utveckling genom hela värdekedjan.

Hållbarhet ingår i varje roll inom Tetra Pak, och ingenstans är detta mer uttalat än när det gäller innovation. På en direkt fråga svarade vissa av kvinnorna att det var vårt miljöengagemang som lockade dem till företaget från första början. Vi vill skapa en plattform för våra innovationsröster som inte bara erbjuder säker tillgång till livsmedel för alla, utan även formar planetens framtid för kommande generationer.

Laurence Mott, Executive Vice President Development & Engineering 

anitha rasmusson

Anitha Rasmussen – Senior Filtration Technologist

Anitha Rasmussen – Senior Filtration Technologist

Jag studerade mejerivetenskap och -teknologi på universitetet innan jag började jobba på Arla Foods och så småningom Tetra Pak. Jag kände mycket starkt att jag inte bara ville utveckla maskiner i rostfritt stål. Jag ville arbeta med mejeriprodukter för att göra verklig skillnad.

abigail dagadu

Abigail Dagadu – Food Science Lead

Abigail Dagadu – Food Science Lead

Som forskare vid Tetra Pak Americas Center of Expertise Food är mitt huvudsakliga fokus att säkerställa att livsmedelssäkerheten upprätthålls i hela värdekedjan, samtidigt som jag undersöker nya sätt att förbättra produktens smak eller näringsvärde.

lexie li

Lexie Li – Food Technologist

Lexie Li – Food Technologist

Jag kom med i Tetra Paks Future Talent-program år 2019 och är nu Assistant Food Technologist vid Portfolio & Category-avdelningen i PSE. Jag har både en kandidat- och en masterexamen i livsmedelsvetenskap och -teknologi och har använt min kunskap och expertis för att bidra till utvecklingen av nya lösningar för Tetra Paks kunder.

Sridevi Marisetty

Sridevi Marisetty – Digital Solutions Manager

Sridevi Marisetty – Digital Solutions Manager

Jag började inom Tetra Pak år 2018 som Digital Solution Manager, och det är jag även i dag. Jag har över 18 års erfarenhet av att leda strategiska lösningar inom telekommunikationsbranschen och började arbeta vid Tetra Pak efter 13 år på AT&T. I min expertis ingår bland annat att leda flera innovationsprogram och tillhandahålla lösningar, från att skapa prototyper av nya produktidéer till kommersialisering.

Mona Hassan

Mona Hassan – Field Service Engineer

Mona Hassan – Field Service Engineer

Som en av Tetra Paks fältservicetekniker är jag ansvarig för att förbereda kundernas anläggningar för installation av utrustning. Jag arbetar på plats för att säkerställa att vår utrustning fungerar smidigt under hela sin livscykel och uppdatera Tetra Paks medarbetare om eventuella problem som kan påverka våra kunder.

Carey Liu

Carey Liu – Mechanical Design Engineer

Carey Liu – Mechanical Design Engineer

Som en av de centrala kuggarna vid Quality and Technical Support-avdelningen hanterar jag tekniska frågor, samordning och efterförsäljning för Tetra Paks kunder i Greater China. Det är en hektisk roll med fler än 20 000 kundfrågor och förfrågningar per år i APAC. Jag arbetar med förbättrade dataanalysverktyg för att kartlägga de mest kritiska frågorna, vilket underlättar prioritering.

Marie Sandin

Marie Sandin – VP Engineering & Plant Automation

Marie Sandin – VP Engineering & Plant Automation

Jag började min karriär inom Tetra Pak år 1991 som ingenjör och har sedan dess haft olika ledande roller i verksamheten, till exempel Vice President (VP) Carton Economy och VP Marketing, Portfolio & Global Accounts, innan jag gick till min nuvarande position som VP Projects, Engineering & Plant Automation i maj 2018. Min roll har Lund som bas.

Elsebeth Baungaard

Elsebeth Baungaard – Food Category Engineer

Elsebeth Baungaard – Food Category Engineer

Jag började inom Tetra Pak för mer än två decennier sedan som Mechanical Designer. Sedan dess har jag haft flera roller inom företaget, däribland teamledare för frysar, teknisk produktchef för komponenter och FoU-projektledare. Jag tillträdde nyligen som portföljansvarig vid produktutvecklingscentret för glassinnovation i Aarhus, Danmark.

Sara De Simoni

Sara De Simoni – VP Programme Management (D&E)

Sara De Simoni – VP Programme Management (D&E)

Jag började på Tetra Pak år 2001 som Development Engineer och tillträdde min nuvarande roll som Vice President Program Management, Development & Engineering (D&E) år 2018. Dessutom blev jag Managing Director för Pak Packaging Solutions S.p.A i januari 2020. Jag har tidigare haft olika befattningar inom utveckling av förpackningslösningar, programhantering och utrustningsteknik och är för närvarande baserad i Modena, Italien.

Sandra Ilofuan

Sandra Ilofuan – Services Director

Sandra Ilofuan – Services Director

Jag är Services Director inom Tetra Pak West Africa. Jag leder och ansvarar för all teknisk försäljning och support på de 14 marknader som Tetra Pak omfattar i Västafrika, och jag har min bas i Lagos i Nigeria.

Elena Moruzzi

Elena Moruzzi – VP of Automation and Digital, D&

Elena Moruzzi – VP of Automation and Digital, D&

Jag började inom Tetra Pak år 2013 som Project Management Director och fick min nuvarande roll som Vice President Automation & Digital, Development and Engineering år 2018. Innan jag kom till Tetra Pak var jag projektledare på Ericsson i över nio år. Jag är för närvarande baserad i Modena i Italien.

Hanne Fjeldsted

Hanne Fjeldsted – Food Technologist

Hanne Fjeldsted – Food Technologist

I min roll som Application Technologist på Tetra Pak fokuserar jag mycket på forskning och utveckling. Sedan jag tog min masterexamen i livsmedelsvetenskap och teknik har jag – efter en längre tid på Arla Foods Ingredients innovationsavdelning – ägnat hela min karriär åt membranfiltrering, och jag älskar att det fortfarande finns så många aspekter att upptäcka på det här spännande området i livsmedelsindustrin.

Debora Parreira

Debora Parreira – Packaging Equipment Manager

Debora Parreira – Packaging Equipment Manager

I min roll som Sales & Distribution Solutions Manager är jag ansvarig för att övervaka processen med att distribuera våra förpackningar tills de når konsumenternas hem. Här ingår att hantera sekundära förpackningsmaterial och efterutrustning.

Kvinnor inom innovation

På Tetra Pak har vi fler kvinnor än män som leder innovativa projekt inom utveckling och maskinteknik. Men så är det inte överallt i branschen. Naturvetenskap, teknik, maskinteknik och matematik betraktas fortfarande som typiskt ”manliga” områden. Vi inser att mer mångfald resulterar i nya idéer, fräscha perspektiv och bättre innovation. Kvinnorna på Tetra Pak formar vår framtid och arbetar inom ett brett spektrum av innovativa områden för att förbättra tillgången till säkra livsmedel och bidra till en hållbar utveckling genom hela värdekedjan.