Food Matters Live

Från insikter och trender till att testa framtidens livsmedel.

Dagordning

 

29 juni

10.00–10.30 GMT. Hur påverkar trender och event konsumenternas val för mer hållbara livsmedel? – Gisele Gurgel, Business Insights & Analytics Director, Tetra Pak

Enligt senaste Tetra Pak Index har covid-19 ersatt miljön som det viktigaste konsumentproblemet. Enligt konsumenterna är miljön ändå viktigare än alla andra frågor, även ekonomiska. Konsumenterna blir mer och mer medvetna om det stora dilemmat mellan den växande livsmedelskonsumtionen och dess påverkan på vår planet – både för förpackningsavfall och livsmedelssvinn – och de vänder sig till företagen för att få hjälp med att åtgärda denna obalans. I den här sessionen diskuterar Gisele hur trenden att konsumera hemma har påskyndats av pandemin och hur hälsa och ansvarsfull konsumtion är och förblir nyckeln.

Se hela dagordningen för 29 juni.

30 juni

13.00–13.30 GMT. Hållbara ingredienser, case study 1 – Tetra Paks Ola Ström och Bertrand Giorgi från Tebrito

I den här gemensamma sessionen med Tebrito diskuterar Tetra Paks representant Ola Ström och Bertrand Giorgi från Tebrito målet att göra insektsprotein tillgängligt för livsmedelsprodukter och samtidigt göra själva insekten osynlig. Ända sedan EU godkände insektsprotein för konsumtion har det funnits ett stort intresse för att utforska hur det kan bli verklighet i branschen. Ola Ström är livsmedelstekniker vid Tetra Pak, och Bertrand Giorgi arbetar som Chief Operations Officer på Tebrito. Tillsammans har de genomfört virtuella tester och samlat in kunskap för att driva branschen framåt. I den här presentationen berättar de om sina lärdomar från produkttesterna och vilka steg som krävs för att projektet ska kunna utvidgas.

Se hela dagordningen för den 30 juni.

Missa inte den här möjligheten. Anmäl dig till eventet 29–30 juni.

 

 

Business Insights & Analytics Director – Tetra Pak

Gisele Gurgel

Gisele Gurgel är ansvarig för Business Insights och Analytics och innehar chefspositionen vid Tetra Paks centrala marknadsföringsenhet med bas i Modena, Italien.

Gisele började arbeta vid Tetra Pak i Brasilien för 20 år sedan och har sedan dess bott och arbetat på olika platser över hela världen. Hon har haft flera olika funktioner inom försäljning och marknadsföring.

Hon samlade på sig en gedigen erfarenhet inom tillväxtmarknader som ledare av ett projekt för att göra näringsrika livsmedel tillgängliga för låginkomsttagare i Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Gisele återvände 2017 till Italien för att leda Marketing Insights-teamet i riktning mot digital analys och big data.

Gisele har en MBA från ESPM University (Escola Superior de Propaganda e Marketing) och en Executive Global MBA vid Getulio Vargas University (lagd på is), båda i São Paulo, Brasilien.
Leende kvinna
Chief Operations Officer, Tebrito

Bertrand Giorgi

Bertrand Giorgi arbetar som Chief Operations Officer vid Tebrito. Han är insektsentreprenör och hjälper intressenter i hela värdekedjan för livsmedel på områden som alternativa proteiner och organiskt gödsel.

Han menar att värdekedjan för livsmedel skulle kunna bli effektivare och mer hållbar, om man använde insekter som katalysatorer för att skala upp allmänt tillgänglig biomassa. Det finns ett akut behov av klimatsmarta, alternativa proteinkällor av hög kvalitet i hela värdekedjan – från foder till fisk, boskap och djurmat till livsmedelstillämpningar. Insektsproteinets rika och balanserade aminosyraprofil gör det till en hållbar och högkvalitativ ingrediens som kan bidra till att förse en växande befolkning med livsmedel.

Bertrand började inom Management Consulting med betydande internationell exponering. Han identifierar och förverkligar cirkularitetsrelaterade möjligheter i hela värdekedjan för livsmedel. Han har en masterexamen i företagsadministration och politik.
Bertrand
Livsmedelstekniker, Tetra Pak

Ola Ström

Ola Ström är livsmedelstekniker och arbetar vid Tetra Paks processutvecklingscentrum i Lund. Han har arbetat på Tetra Pak i 15 år och tidigare jobbat med framtagning av örtmedicin.

Ola ansvarar för att genomföra produkttester bland kunder, vilket bland annat innebär att planera, genomföra och stämma av med kunden och lokala kontakter för att säkerställa att kunskapsöverföring skett och erfarenheter delats på rätt sätt. Han ansvarar också för att driva interna utvecklingsprojekt till stöd för innovationsekosystemet, som till exempel samarbete med nystartade företag. På senare tid har Olas fokus legat på växtbaserade och andra alternativa råmaterial.
Man som undervisar