2018-06-25
AMSTERDAM, NEDERLÄNDERNA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Packaged. Det sjunde globala toppmötet 

25–26 juni, Amsterdam​

På programmet för årets toppmöte står kreativ branding och förpackningsdesign, nya teknologier och material, samt utveckling och nytänkande när det gäller förpackningsmaterial.

Tetra Pak Index 2018 kommer att släppas exklusivt på toppmötet Packaged i Amsterdam den 25 juni. Tetra Pak Index är en årlig undersökande rapport som utreder vilka nya tillväxtmöjligheter som mat- och dryckesvarumärkena kan utnyttja idag och i framtiden. Årets rapport fokuserar på livsmedelsbutikernas e-handel, som förväntas växa fortare än alla andra kanaler och resultera i ett tydligt skifte mot ett "omni-kanal"-präglat förhållningssätt gentemot detaljhandeln.

Kl 14.25 kommer Alexandre Carvalho, Director Marketing Services på Tetra Pak, att presentera höjdpunkterna ur den 11:e årliga rapporten. Han kommer också att diskutera hur detta disruptiva inflytande håller på att bli en katalysator för en större förändring mot att:

  • öka kundupplevelsen med smarta förpackningar
  • öka hastigheten och effektiviteten i distributionskedjan
  • förstå och individanpassa kundbehoven​

Vi hoppas att få se dig där. Läs mer och anmäl dig på​ www.packagedsummit.com​

Globala toppmötet Packaged 2018