2018-11-28
WEBBSEMINARIUM ONLINE

Webbseminarium: Vägen till ökad produktivitet och lönsamhet

Hållbara verksamhetsresultat för livsmedels- och dryckestillverkare

Priserna för snabbrörliga konsumtionsvaror påverkas negativt av ett antal faktorer: ehandel, egna märkesprodukter och fortsatta kostnadsbesparingar genom värdekedjan.

Denna påverkan beräknas enbart öka under de kommande åren. Så vad kan livsmedels- och dryckestillverkarna göra för att öka sin produktivitet och lönsamhet? Hur kan de optimera sina verksamheter och uppnå en produktion som harmonierar med verksamhetsmålen?

Det här webbseminariet ger insikt i vilka utmaningar som livsmedels- och dryckestillverkarna står inför idag och vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa ökad konkurrenskraft. Vi kommer att identifiera olika möjligheter att leverera hållbara verksamhetsresultat och strategiska förbättringar inklusive resultatbaserade lösningar utvecklade särskilt för livsmedels- och dryckestillverkarna.

Vi kommer också att dela med oss av verklighetsbaserade exempel på hur andra livsmedels- och dryckestillverkare skapat hållbara lösningar för att optimera sin produktivitet och lönsamhet.

Föredragshållare:

Henric Hansson, business developer, Tetra Pak Services
Johan Paulsson, asset management manager, Tetra Pak Services​​