2019-08-16
ONLINE

​​​​​​​​​​Webinar: Hur Industry 4.0 stöder kontinuerliga förbättringar

TETRA PAK® SERVICES 2019 WEBINARSERIE

Livsmedels- och dryckesföretagen letar efter lösningar som främjar optimering, produktivitet och lönsamhet i hela verksamheten.

Tetra Pak® Services, via Industri 4.0 och metoden för kontinuerliga förbättringar, hjälper kunderna med digitaliseringen av anläggningsdetaljer för en korrekt och realtidsbaserad beslutsprocess.​

Under det här webinaret presenteras case studies med exempel på applikationer som har bidragit till driftoptimering och driftförbättringar.

VILKA SOM BÖR DELTA:

  • ​​Företagsledare
  • Industriella chefer och direktörer
  • Produktionsingenjörer
  • Tekniska chefer​

FÖREDRAGSHÅLLARE:

  • Tania Reyes – Digitalization Manager – Tetra Pak
  • Felipe Meza – Senior Consultant – Tetra Pak​
Tetra Pak Services webinarer