Hackathon München 2019

Den uppkopplade förpackningen

Temat för detta års hackathon är Den uppkopplade förpackningen. Framtiden för livsmedels- och dryckesindustrin är uppkopplad. Uppkoppling hjälper dig bland annat att minska driftstopp, minimera svinn och möta ökad konsumentefterfrågan. Möjligheterna är nästan oändliga och samtidigt bidrar det till en hållbarare värld.​

​​​​​​​Från idéskapande till prototyp

Teamen har fem dagar att skapa en idé, bygga en prototyp och sälja in den till Tetra Pak Services ledning.

Hackathon-konceptet Tänk. Gör. Sätt igång. kommer ursprungligen från UnternehmerTUM, centrumet för innovation och affärsskapande vid Münchens tekniska universitet. Detta är inte första gången vi slår oss samman med dem. Processen kan sammanfattas så här:

Tänk är ett tidigt steg i processen som går ut på att validera och iterera en färsk idé. Gör handlar om att skapa prototypen mitt under eventet. Sedan går vi över till Sätt igång-stadiet, där de bästa idéerna får resurser för att starta ett projekt.

Från och med den 3 juni kommer det regelbundna uppdateringar på våra sociala kanaler – så följ oss på FacebookInstagram och Twitter​ #thinkmakestart19

Kopplar upp livsmedelsindustrin

Uppkoppling förändrar livsmedels- och dryckesindustrin så som den har sett ut. Det innebär oöverträffade möjligheter att öka produktionsflexibiliteten, livsmedelsskyddet och -kvaliteten. Men det är nya vägar som ska utforskas, och det är viktigt att välja rätt samarbetspartner. Vi på Tetra Pak bjuder in dig att göra denna resa tillsammans med oss. En resa där vi utforskar alla möjligheter och använder oss av uppkopplade lösningar för att förbättra värdekedjan för livsmedel och omvandla trender till möjligheter.

Tetra Pak® Connected Package

Digitaliseringen förändrar förpackningarnas roll. Med hjälp av uppkopplade förpackningar kan livsmedels- och dryckesproducenter göra sina förpackningar till fullskaliga informationsbärare samt erbjuda ökad spårbarhet och ett högre värde för intressenterna i hela värdekedjan. Förpackningar handlar inte längre bara om produktskydd och funktionalitet – det handlar också om anslutning och obegränsade möjligheter.

Vill du vara i gott sällskap? Vi vill lära känna dig bättre.

Vill du börja din karriär i gott sällskap? Vi letar efter kompetenta och motiverade nyutexaminerade personer som vill vara med i vårt Future Talent-program och bli nästa generation ingenjörer och industriledare.