2016-06-03
LAUSANNE, SCHWEIZ

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak utlovar 100 % förnybar el år 2030

Tetra Pak har gått med i RE100 och förbinder sig därmed att öka användandet av förnybar el från 20 % i dag till 100 % i den globala verksamheten år 2030. Tillkännagivandet gjordes under gårdagens Clean Energy Ministerial Forum​ i San Francisco, USA.

Charles Brand, Executive Vice President, Product Management and Commercial Operations, Tetra Pak, sa: “Undertecknandet av RE100-initiativet återspeglar vårt pågående arbete med att minimera klimatpåverkan och öka användandet av förnybara resurser.

”Vi har satt upp ett ambitiöst mål om att se till att koldioxidutsläppen i vår värdekedja begränsas till 2010 års nivåer fram till 2020, och vi gör enastående framsteg. År 2015 hade utsläppen gått ned med 15 procent jämfört med 2010 års baslinje, trots att produktionen ökat med 16 procent.

”Sedan vi satte upp vårt klimatmål har vi maximerat arbetet med att minska energiförbrukningen. Naturligt nog blir nästa steg ett mål om förnybar energi. Genom att ansluta oss till RE100 får vi expertvägledning och kollegial rådgivning om lösningar för förnybar energi på olika marknader.”

Mark Kenber, CEO för Climate Group, sade på forumet: ”Den ökande efterfrågan från företagen är lika viktig som stödpolitik från regeringar – djärva åtgärder från företag, städer och regeringar skickar starka signaler till marknaden och gör att vi snabbare kan få ned den globala uppvärmningen till under två grader.

”Clean Energy Ministerial Forum lyfter fram RE100 som en modell för best practice när det gäller att få till stånd en omställning till förnybar energi, och ledarskapet hos inflytelserika företag som Tetra Pak – som i dag ansluter sig till RE100 – visar att affärscaset för 100 % förnybar energi är lika starkt som tidigare.”

RE100 är ett globalt samarbetsinitiativ för företag som – under ledning av Climate Group i partnerskap med CDP – syftar till att driva på efterfrågan och leveransen av förnybar energi.

​Tetra Paks beslut att ansluta sig till RE100 understryker än en gång vår vilja att få bukt med klimatförändringen. Beslutet kommer endast sex månader efter att vi skrev under klimatinitiativet Paris Pledge for Action vid COP21.

Presskontakt för mer information

Carol Yang, Tetra Pak +41 21 729 2303​

Relaterad material att ladda ned

RE100 logotype

RE100-logotyp

RE100-logotyp

(BILD, 27 KB)

RE100 65 companies

RE100 65 företag

RE100 65 företag

(BILD, 142 KB)

RE100 Mark Kenber

RE100 Mark Kenber

RE100 Mark Kenber

(BILD, 207 KB)

RE100 Tetra Pak

RE100 Tetra Pak

RE100 Tetra Pak

(BILD, 299 KB)