Stora Enso och Tetra Pak genomför en förstudie för att sätta fart på återvinning av dryckeskartonger i Beneluxländerna

Målsättningen för det gemensamma projektet är att främja cirkulära pappersbaserade förpackningslösningar med en ny återvinningsanläggning

Paris, Frankrike (21 juni 2022): För att tillgodose ökade återvinningsbehov i Beneluxländerna har Stora Enso och Tetra Pak tillsammans utvecklat en återvinningslösning för dryckeskartonger. I den gemensamma förstudien ingår en plan för en återvinningsanläggning på Stora Ensos fabrik i Langerbrugge i Belgien.

Varje år distribueras ungefär 75 000 ton dryckeskartonger på Beneluxmarknaden. Av dessa samlas redan över 70 procent in för återvinning. Det finns dock inte någon infrastruktur för återvinning av dryckeskartonger i Beneluxländerna.

I samarbete med Tetra Pak lanserar Stora Enso en ny återvinningsprocess för att återvinna fibrerna från insamlade dryckeskartonger i regionen. De återvunna fibrerna används sedan som källmaterial vid produktion av återvunnen wellråvara på anläggningen i Langerbrugge, vilket skapar en helt cirkulär lösning. Återstående polymer- och aluminiummaterial processas och återvinns av en annan utvald partner.

Den planerade återvinningslinjen i Langerbrugge kommer inledningsvis att processa ungefär 50 000 ton återvunnen kartong per år – men har potential att utöka kapaciteten ytterligare.

Återvinningsprojektet är kopplat till Stora Ensos nyligen presenterade förstudie för att potentiellt konvertera en av Langerbrugge-anläggningens papperslinjer till en högkapacitetslinje för återvunnen wellråvara. Studien förväntas bli klar under första halvan av 2023 och beroende på ett beslut om att investera räknar man med att linjen för återvunnen wellråvara är i produktion år 2025. Den gemensamma studien med Tetra Pak följer samma tidsplan.

– Genom det här gemensamma projektet understryker vi vårt engagemang för utveckling av lokal återvinning och förbättring av infrastrukturen i Beneluxländerna, en region med stora volymer insamlade dryckeskartonger. Stora Enso är en viktig och betrodd partner som har den kunskap och erfarenhet som vi behöver inom fiberåtervinning. Tillsammans med dem har vi möjlighet att införa en cirkulär lösning som hjälper oss att skapa en värld där allt fler kartongförpackningar samlas in, återvinns och vi kan minimera avfall, säger Chakib Kara, Managing Director France & Benelux, Tetra Pak.

– På Stora Enso försöker vi hela tiden hitta möjligheter att stärka vårt arbete för en framtid med cirkulära förpackningar. Framsteg mot cirkulära lösningar kräver smarta investeringar och samarbeten med rätt partner.

Genom att samarbeta med Tetra Pak kan vi samtidigt skapa värde, sträva mot cirkularitet och stärka vår konkurrenskraft, förklarar Markku Luoto, VP LPB Aseptic och CUK, Stora Enso.

Dryckeskartonger innehåller färska kvalitetsfibrer som blir ett utmärkt källmaterial vid produktion av wellråvara från återvunnet papper. Anläggningen i Langerbrugge ligger på en strategiskt viktig plats som möjliggör en lokal cirkularitetslösning för pappersbaserade förpackningar.

Kontakta oss för mer information:

Stora Enso

Mandi Alaterä
SVP, Communications & Marketing, Division Packaging Materials
Tel. +358 50 577 4040
mandi.alatera@storaenso.com

Tetra Pak

Olivia Fuchs
Communication Manager France & BeNeLux
Olivia.fuchs@tetrapak.com
Tel. +33 (0)675 697 308

Sam Jaspers
UPR Agency för Tetra Pak
sam@upragency.com
Tel. +32 (0)499 283 400

 

Om Stora Enso

Stora Enso är en del av den globala bioekonomin och en ledande leverantör av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Företaget är en av de största privata skogsägarna i världen. Vi anser att allt som är tillverkat av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av ett träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och vår försäljning uppgick 2021 till 10,2 miljarder euro. Stora Enso-aktien är listad på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas aktien i USA som amerikanska depåbevis (ADR) i USA. storaenso.com

Om Tetra Pak

I nära samarbete med våra kunder gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt

Varje dag konsumeras enorma mängder vatten, mjölk, juice och andra flytande livsmedel i hela världen. Vi på Tetra Pak har utvecklat en serie förpackningar som bevarar innehållets näringsvärde och smak. Tack vare Tetra Paks teknik har det blivit betydligt lättare att förpacka och distribuera flytande produkter till konsumenterna.

”En förpackning ska spara mer än den kostar.”

Så löd grundtesen för Tetra Paks grundare Dr Ruben Rausing som startade utvecklingen av den tetraederformade förpackningen. Den grundläggande idén var att utforma en tub av en rulle plastöverdraget papper, fylla den med dryck och försegla den under vätskenivån.

I dag omfattar Tetra Paks erbjudande betydligt mer än förpackningsutrustning för flytande livsmedel. Vi förser också våra kunder med process- och förpackningslösningar inom ett brett spektrum av produkter från glass och ost till frukt, grönsaker och djurmat. Vi utformar kompletta system för beredning, förpackning och distribution med målet att optimera resursanvändningen. Våra beredningssystem är utformade för en skonsam produkthantering och en låg förbrukning av råmaterial och energi under tillverkning och efterföljande distribution. Vår ambition är att utveckla processer med låg miljöpåverkan och produkter och lösningar med en hög miljöprestanda. Det inbegriper bland annat en kontinuerlig vidareutveckling av förpackningar som skonar miljön och bevarar produkten inuti.

STORA ENSO OYJ

image of tomatoes and tomato sauce

Flytande tomatsås

tetra pak plant based package

Tetra Pak Plant Based