Tetra Pak inleder banbrytande forskning om fiberbaserad livsmedelsförpackning

 

Vi vill erbjuda nya insikter om företagets arbete med att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

 

Lausanne, Schweiz, 7 februari 2023: I dag har Tetra Pak inlett ett banbrytande forskningsprojekt för att utveckla en fiberbaserad och hållbar livsmedelsförpackning i samarbete med MAX IV – väldens modernaste synkrotronstrålningslaboratorium[1]. Målet med forskningen är att få fram nya insikter om fibermaterialens nanostruktur genom en första tillämpning för att optimera sammansättningen hos de material som används till papperssugrör.

Det här är det allra första industriella forsknings- och utvecklingsexperimentet på ForMAX, en helt ny forskningsstation avsedd för studier av material från skogen. Stationen ligger i MAX IV-laboratoriet i Lund.

I takt med att den globala efterfrågan på säkra och näringsriktiga livsmedel ökar förvärras också bristen på råmaterial. Samtidigt ökar behovet av att utveckla mer hållbara förpackningslösningar som använder mindre av de resurser det råder brist på. Nya material baserade på papper kommer att öppna dörren till nya möjligheter, men det är viktigt att de fortsatt är livsmedelsklassade och återvinningsbara och bättre på att stå emot vätskor och fukt – samtidigt som ökade hållbarhetskrav uppfylls.

Eva Gustavsson, Vice President Materials & Package på Tetra Pak, säger: ”Grundläggande förståelse för materialets struktur och egenskaper är avgörande när vi arbetar med att utveckla framtidens förpackning. Vår ambition är att ta fram världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning, och experimenten på ForMAX kommer definitivt att hjälpa oss på traven”.

”Framtidens förpackning behöver vara helt återvinningsbar och ha låg miljöpåverkan. Det kommer att vara viktigt att använda förnybara material och öka användningen av fiberbaserade material. Genom den här forskningen hjälper Tetra Pak till att få fram nya insikter om växtbaserade material som kan ligga till grund för framtida innovationer”.

Kim Nygård, chef för strålröret ForMAX på MAX IV, säger: ”Experimentet som genomfördes i ForMAX utgör en milstolpe för både forskarvärlden och industrin. Forskningsstationen är den första i sitt slag och kommer att underlätta både grundforskning och tillämpad forskning i industrin om hur nya, hållbara material kan användas i framtiden. Vi är stolta över att kunna hjälpa Tetra Pak med företagets utveckling av framtidens hållbara förpackningsmaterial”.

Eskil Andreasson, Technology Specialist, Virtual Modelling, Tetra Pak, säger: ”Vårt första experiment, som inleds med papperssugrör, ger ytterligare analysmöjligheter om hur materialet i papperssugrör reagerar på förändringar i miljön i realtid, samt hur sugröret interagerar med olika typer av vätskor under strikta förhållanden. De här insikterna och kunskaperna kan sedan användas för att utveckla framtidens papperssugrör i våra virtuella modelleringsverktyg och hjälpa oss att förbättra deras funktion”. 

Om Treesearch

Byggnationen av ForMAX har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och driftkostnaderna betalas av industrin genom Treesearch, en nationell samarbetsplattform för akademisk och industriell forskning om nya material från skogen. Tetra Pak är industripartner i Treesearch-samarbetet och en av initiativtagarna till och finansiärerna av ForMAX.

[1]  Synkrotronstrålning är den elektromagnetiska strålning som avges när laddade partiklar färdas i en krökt bana, vinkelrätt mot sin rörelseriktning
 

Mediekontakter

Kontaktperson på Tetra Pak:
Zoe Ngobeni
Tel: +39 346 370 0470
Uzothile.Ngobeni@tetrapak.com

Kontaktperson på Max IV:
Anna Sandahl
Tel +46-46 222 01 99
Tel:  +anna.sandahl@maxiv.lu.se

Kontakt hos PR-byrå: 
George Forrester
Brands2Life för Tetra Pak
Tel: +44 207 592 1200
tetrapakcorporate@brands2life.com