Tetra Pak lämnar Ryssland

 

Lausanne, Schweiz (26 juli 2022): Tetra Pak meddelade i dag att företaget lämnar sin återstående verksamhet i Ryssland. Beslutet grundas på att den samlade effekten av exportrestriktionerna för Ryssland leder till en ohållbar distributionskedja. Företaget ser därför ingen annan utväg än att lämna landet.

Detta följer på företagets tidigare beslut om att pausa alla nya investeringar och projekt i Ryssland och begränsa verksamheten till att enbart förse kunder med livsmedelsförnödenheter. Det är i linje med företagets tydliga engagemang för människors rätt att ha tillgång till säkra livsmedel.

Tetra Pak har nu nått en överenskommelse om att avyttra den ryska verksamheten till den lokala ledningen. Syftet är att möjliggöra affärskontinuitet för företagets kunder, minimera påverkan på medarbetare och fortsätta att stöda konsumenternas tillgång till livsmedelsförnödenheter.

Efter ägarbytet kommer det nya företaget att drivas som en självständig enhet under nytt namn, utan kopplingar till Tetra Pak. Detta markerar slutet på den 62-åriga epok då Tetra Pak har bedrivit verksamhet i Ryssland. Företaget vill passa på att tacka sina kunder och partner för deras värdefulla stöd, och medarbetarna för deras hängivna insatser och engagemang under alla år.