Tetra Pak lämnar Ryssland

 

Lausanne, Schweiz (26 juli 2022): Tetra Pak meddelade i dag att företaget lämnar sin återstående verksamhet i Ryssland. Beslutet grundas på att den samlade effekten av exportrestriktionerna för Ryssland leder till en ohållbar distributionskedja. Företaget ser därför ingen annan utväg än att lämna landet.

Detta följer på företagets tidigare beslut om att pausa alla nya investeringar och projekt i Ryssland och begränsa verksamheten till att enbart förse kunder med livsmedelsförnödenheter. Det är i linje med företagets tydliga engagemang för människors rätt att ha tillgång till säkra livsmedel.

Tetra Pak har nu nått en överenskommelse om att avyttra den ryska verksamheten till den lokala ledningen. Syftet är att möjliggöra affärskontinuitet för företagets kunder, minimera påverkan på medarbetare och fortsätta att stödja konsumenternas tillgång till livsmedelsförnödenheter.

Efter ägarbytet kommer det nya företaget att drivas som en självständig enhet under nytt namn, utan kopplingar till Tetra Pak. Detta markerar slutet på den 62-åriga epok som Tetra Pak har bedrivit verksamhet i Ryssland. Företaget vill passa på att tacka sina kunder och partners för deras värdefulla stöd, och medarbetarna för deras hängivna insatser och engagemang under alla år.

Uppdatering: Överlåtelsen av verksamheten i Ryssland till den lokala ledningen slutfördes i september 2022 i och med att ett nytt företag bildades som inte har några band till Tetra Pak.

Tetra Pak överförde ägandet av sin ryska verksamhet i september 2022 till ett företag som är helt oberoende av och utan anknytning till Tetra Pak.

För att möjliggöra överföringen har vi under en övergångsperiod levererat begränsade mängder av icke-sanktionerade varor. Dessa leveranser har minskat avsevärt under övergångsperioden och värdet av dessa leveranser står för mindre än 1 % av värdet av den verksamhet vi hade i Ryssland innan den överfördes till en ny ägare. Vi förväntar oss att övergångsperioden för de begränsade återstående leveranserna avslutas senast under Q1 2024.

Tetra Pak har inte vid något tillfälle levererat sanktionerade varor. Företaget har öppet deklarerat leveranser av icke-sanktionerade varor till leverantörer som en del av de normala leveransavtalen.