Lausanne, Schweiz, 25 januari 2021

Tetra Pak uppmanar till innovationssamarbete för att klara utmaningarna på hållbarhetsområdet

Tetra Pak har lanserat en ny modell för innovationssamarbete med ledande kartongleverantörer för att hantera de hållbarhetsutmaningar som förpackningsindustrin för livsmedel står inför. Den traditionella verksamhetsmodellen med en linjär distributionskedja har förändrats, och en ny ekosystemsmodell med partnerskap växer fram, där hela branschen arbetar nära varandra. Det samlar inte bara producenter och leverantörer, utan även forskningsinstitut, universitet och nystartade företag i ett försök att hitta nya lösningar.

Enligt den senaste forskningen står det globala livsmedelssystemet för 26 procent av de globala växthusgasutsläppen, en tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller slösas bort någonstans i distributionskedjan, material som är baserade på fossila bränslen måste fasas ut, och det krävs betydande förbättringar av hur förpackningar hanteras efter användning.

Laurence Mott, Executive VP for Development and Engineering på Tetra Pak, säger: ”Vi gör gemensam sak med våra strategiska partners och kartongproducenter för att hitta lösningar. Det går att tillverka en helt hållbar förpackning, men den måste ju också vara säker. Och om du inte kan göra det i stor skala kan du inte minimera livsmedelssvinnet och du kan inte bistå en växande befolkning på global nivå. Det krävs ett mycket starkt samarbete för att klara alla tre delar.”

Laurence Mott förklarar att de klimatutmaningar som världen står inför är så omfattande att det krävs att aktörer i hela värdekedjan med gemensamma krafter utvecklar verkligt hållbara förpackningslösningar.

Ledande kartongproducenter tar ett gemensamt grepp för att minska koldioxidutsläppen och har som ambition att skapa en framtid med nettonollutsläpp.

Vi ställde frågan till våra kartongpartners

Vilken är den svåraste utmaning som förpackningsindustrin står inför i dag?

Vi ställde frågan till våra kartongpartners

Vilken är den svåraste utmaning som förpackningsindustrin står inför i dag?

Hannu Kasurinen, Executive Vice President PackagingStora Enso, en ledande global leverantör av förnybara lösningar, svarar: ”Vi skapar tillit, delar och lär oss tillsammans. Våra bästa innovatörer samarbetar, och vi går framåt med innovativa idéer. Ibland misslyckas vi, men då lär vi oss av våra misstag. Vi har kommit mycket närmare varandra, eftersom vi delar samma strategiska mål – som är bra för både människan och planeten”. 

Francisco Razzolini, Industrial Technology, Innovation, Sustainability and Projects DirectorKlabin, Brasiliens största papperstillverkare, svarar: ”Vi ser att både samhället och konsumenterna ställer nya krav på att vi ska göra produkter och processer mer hållbara. För att uppfylla de här kraven krävs mycket samarbete mellan våra företag. Genom att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och utvecklingssteg kan vi sätta fart på innovationsprocessen”.

Malin Ljung Eiborn, Head of Sustainability and Public AffairsBillerudKorsnäs, en världsledande leverantör av fiberbaserade förpackningsmaterial, svarar: ”Visionen är 100 % fiberbaserade och helt återvinningsbara förpackningar, där plast och aluminium inte längre behövs. Vi har naturligtvis några steg kvar att gå innan vi är där rent tekniskt. Men vi arbetar som ett enda projektteam i det här, för det enda sättet att lösa utmaningarna är tillsammans”.

De utmaningar som industrin står inför handlar bland annat om att få bort de tunna lagren med plast eller aluminium och ersätta dem med växt- eller träfiberbaserade material, utveckla ett förnybart alternativ till plastsugröret och göra förpackningar mer återvinningsbara. Ansvarsfullt anskaffade växtbaserade och förnybara material kan skydda den biologiska mångfalden och de naturliga ekosystemen. Det innebär att industrin kan minimera behovet av fossilbaserade material.

Och det är dessa och andra utmaningar som Tetra Pak och företagets partners samverkar om i den nya, samarbetsbaserade innovationsmodellen. Tetra Paks mål är att skapa världens mest hållbara förpackning – en förpackning som säkerställer livsmedelskvalitet och tillgänglighet samtidigt som den minimerar påverkan på planeten.

Presskontakt för mer information

Zoe Ngobeni, Tetra Pak
Bruna Bernordi, Klabin
Otto Mertanen, Stora Enso
Sophie Tiano, BillerudKorsnäs

Laurence Mott​, Executive Vice President, Development & Engineering

Laurence Mott​

Executive Vice President, Development & Engineering, Tetra Pak

Tetra Pak  Lund office

Tetra Paks kontor i Lund

Man harvesting sugar cane

Man som skördar sockerrör

Woman selling fruits and vegetables

En kvinna som säljer frukt och grönsaker

Food farmer, wheat fields

Livsmedelsbonde, vetefält