Tetra Pak först i branschen med att testa en fiberbaserad barriär

Det här innovativa och fiberbaserade materialet utgör ett banbrytande framsteg på företagets resa mot en helt förnybar, aseptisk förpackning. Det ersätter aluminiumskiktet med målet att både minska koldioxidavtrycket och göra använda konsumentförpackningar mer attraktiva för återvinningsföretag.

Lausanne, Schweiz (24 maj 2022): Efter att med framgång ha slutfört en 15 månader lång kommersiell teknikvalidering av en polymerbaserad barriär som ska ersätta aluminiumskiktet, går Tetra Pak vidare till nästa utvecklingsnivå och testar nu en fiberbaserad barriär som är den första i sitt slag när det gäller livsmedelskartongförpackningar för rumstempererad distribution.

Det här steget utgör ännu ett genombrott i företagets långsiktiga arbete med att utveckla en aseptisk förpackning som är helt förnybar, helt återvinningsbar och koldioxidneutral.

Det aluminiumskikt som för närvarande används i kartongförpackningar för livsmedel spelar en viktig roll för att uppnå livsmedelssäkerhet. Och även om det är tunnare än en människas hårstrå står det för en tredjedel av de växthusgasutsläpp som kopplas till basmaterial som används av Tetra Pak.

I syfte att minska den här klimatpåverkan genomfördes en kommersiell teknikvalidering i Japan med början i slutet av 2020. Där användes en polymerbaserad barriär för att ersätta aluminiumskiktet. Det hjälpte oss att förstå vilka effekter bytet kunde få på värdekedjan och att beräkna hur stor minskning av koldioxidavtrycket som gick att uppnå. Valideringen bekräftade också att skiktet gav grönsaksjuice ett tillräckligt skydd mot syre, samtidigt som det möjliggjorde ökad återvinning i et land där återvinningsföretag föredrar aluminiumfria kartongförpackningar.

Med utgångspunkt i dessa lärdomar testar företaget nu en ny fiberbaserad barriär i nära samarbete med några av sina kunder. En första pilotbatch enportionsförpackningar med den första fiberbaserade barriären i branschen finns just nu på butikshyllor för ett kommersiellt konsumenttest och ytterligare teknikvalidering är inplanerad senare under 2022.

Initiativet understryker Tetra Paks strävan efter att designa för återvinning, där det är centralt att öka pappersinnehållet och tillgodose slutanvändarnas förväntningar. Enligt en aktuell global studie uppger ungefär 40 procent av alla konsumenter att de skulle vara mer motiverade att källsortera till återvinning om förpackningarna var tillverkade helt och hållet av kartong, utan plast eller aluminium.

Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity, Tetra Pak, kommenterar: ”Tidiga resultat antyder att förpackningen med fiberbaserad barriär skulle kunna minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionella aseptiska kartongförpackningar och samtidigt ge jämförbara hållbarhetstider och egenskaper när det gäller livsmedelsskydd. Vi tror därför att den här utvecklingen kan bli ett genombrott i arbetet med att minska klimatpåverkan. Kartongförpackningar med högre pappersinnehåll är dessutom mer attraktiva för pappersbruken och det konceptet uppvisar en tydlig potential att kunna uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp för förpackningar”.   

Eva Gustavsson, Vice President Materials & Package, Tetra Pak , tillägger: ”För att kunna lösa komplexa problem som klimatförändringar och cirkularitet krävs omvälvande innovation. Det är därför vi samarbetar inte bara med våra kunder och leverantörer, utan också med ett ekosystem av uppstartsföretag, universitet och teknikföretag. De ger oss tillgång till spjutspetskompetens och banbrytande teknik och tillverkningsanläggningar.

För att hålla igång innovationsmotorn investerar vi 100 miljoner euro per år och kommer att fortsätta göra det de närmaste fem till tio åren för att förbättra kartongförpackningarnas miljöprofil ytterligare. Här ingår bland annat forskning och utveckling inom förpackningar som har en förenklad materialstruktur och större andel förnybart innehåll. Vi har en lång resa framför oss, men med hjälp av våra partners och en fast beslutsamhet att uppnå våra mål inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet är vi på god väg”.

Mediekontakter

Lucia Freschi
Tetra Pak
E-post: lucia.freschi@tetrapak.com

Fibre based barrier

Vi testar en fiberbaserad barriär till aseptiska kartongförpackningar

Gilles Tisserand, Tetra Pak

Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity, Tetra Pak

Eva Gustavsson, Tetra Pak

Eva Gustavsson, Vice President Materials & Package, Tetra Pak