Sveriges största skoltävling, Kartongmatchen, är nu igång!

​​LUND (20 Augusti 2019) - För åttonde året i rad är nu Sveriges största skoltävling, Kartongmatchen, igång. Tävlingen, som arrangeras av Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF, fortsätter på temat "det är lätt och rätt att återvinna!" Sedan starten 2012 har fler än 220 000 barn och elever varit med och bidragit till att öka återvinningen av dryckeskartong i Sverige. Alla förskolor, fritidshem och skolor kan anmäla sig. Tävlingen körs även parallellt i Finland.

En nyhet i Kartongmatchen 2019/2020 är att tävlingen nu även öppnar upp för en kommunkamp mellan de deltagande skolorna. Det ger möjlighet att i realtid följa och jämföra antal deltagande elever i de olika kommunerna och deras inrapporterade återvinningsgrad.

- Det ska bli spännande att se vilken kommun som blir årets vinnare av Kartongmatchen, både när det gäller antalet engagerade barn men också utifrån hur mycket man återvinner, säger Gustav Askman, projektledare för Kartongmatchen på Tetra Pak

En annan nyhet för året är att inspirationsmaterial från återvinningsbruket Fiskeby Board i Norrköping kommer att vara en del av tävlingen. Det är just på Fiskeby Board som majoriteten av de dryckeskartonger som lämnas till återvinning i Sverige blir till ny värdefull råvara.

Kartongmatchen avgörs genom en introduktionsuppgift och tre "matcher" där deltagarna ska arbeta med återvinning både i skolan och hemma. Alla som klarat introuppgiften samt de tre matcherna får ett diplom av WWF och Tetra Pak. Vinnarna utses genom lottning bland de som klarat tävlingens alla uppgifter. Den vinnande klassen i 4-6 vinner 10 000 kr till en klassresa. Förskolan och klassen i F-3 vinner ett bidrag på 10 000 kr till en grönare förskola/skola.

I Sverige återvinns ungefär var tredje dryckeskartong – en siffra som WWF och Tetra Pak vill öka genom Kartongmatchen. I förra omgången av tävlingen uppnådde de klasser som deltog i Sverige en återvinningsgrad på 87 procent. Det gör Kartongmatchen till ett tydligt bevis på att det går att öka återvinningen genom att inspirera, sprida kunskap och skapa engagemang.

För mer information om tävlingen Kartongmatchen, gå in på www.kartongmatchen.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Askman, Projektledare Kartongmatchen, Tetra Pak, +46 733 36 40 03, gustav.askman@tetrapak.com

WWFs pressteam +46 8 546 575 00
press@wwf.se