Tetra Laval-gruppen donerar 10 miljoner euro till hjälpinsatser i samband med COVID-19 ​

COVID-19-pandemin har haft en enorm påverkan på samhällen över hela världen. Våra tankar går till alla dem som drabbats på olika sätt.

För att stödja det globala arbetet för att minimera denna kris kommer Tetra Laval-gruppen att donera 10 miljoner euro till olika frivilligorganisationer som stöttar sjukvården i de länder som vi verkar i.

Samtidigt som vi implementerat viktiga  åtgärder för att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet, arbetar vi i Tetra Laval-gruppen, som består av Tetra Pak, Sidel och DeLaval, för att säkerställa att  livsmedelsförsörjning kan upprätthållas under dessa svåra tider.

Vi är tacksamma för våra medarbetares fantastiska insatser i denna extraordinära situation, och strävar efter att säkerställa människors hälsa och säkerhet, såväl som kontinuiteten i livsmedelsförsörjningen.