​​​​​Tetra Laval-gruppen donerar 12,9 miljoner till svenska organisationer för hjälpinsatser i samband med COVID-19​

 

Det globala utbrottet av COVID-19 har lett till helt nya utmaningar i våra liv och vår vardag. Vi känner ett djupt deltagande med alla som på något sätt drabbats av pandemin. 

För att bidra till den gemensamma hanteringen av krisen kommer Tetra Pak, Sidel och De Laval tillsammans donera 6,5 miljoner kronor till Svenska Röda Korset, 4,4 miljoner kronor till Karolinska Institutet och 2 miljoner kronor till World Childhood Foundation i syfte att stödja sjukvårdssystemet och andra viktiga hjälpinsatser för COVID-19 i Sverige.

Bidraget till Röda Korset kommer till exempel att gå till samhällsinsatser för att främja hygien och sanitet, förmedla kunskap om coronavirus på flera språk och därigenom minska risken för smittspridning, öka krisstöd till allmänheten och tillgodose grundläggande behov hos riskgrupper. 

Bidraget till Karolinska Institutet ska gå till forskning om COVID-19 och bidraget till World Childhood Foundation ska möjliggöra ett intensivare arbete med att skydda utsatta barn både på internet och off-line. 

“Vi är glada att kunna bidra med ett omedelbart stöd i den pågående nödsituationen, och specifikt till att skydda utsatta barn som kan exponeras för våld i och med isoleringen som skapas av COVID-19. Vårt stöd till forskning bidrar på längre sikt till kampen mot sjukdomen COVID-19”, säger Johan Rabe, VD Tetra Pak North Europe.

Donationerna är en del av Tetra Laval-gruppens totala donation om 10 miljoner euro för hjälpinsatser i samband med COVID-19 globalt. https://www.tetralaval.com/news-and-press-releases/tetra-laval-group-covid-19-relief-efforts​

Vi på Tetra Pak, Sidel och De Laval fortsätter att säkerställa att livsmedelsleveranser löpande fungerar i landet, samtidigt som vi vidtar viktiga åtgärder för att se till våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Det gäller också andra personer i värdekedjan. 

Vi är otroligt tacksamma gentemot våra medarbetare, kunder och samarbetspartners för deras bidrag i en svår tid. Vi vill visa vårt starka stöd för regeringens, industrins och samhällets ansträngningar i en extraordinär situation. ​

 

Om Sidel 

Sidel är en ledande leverantör av utrusting och servicelösningar för att förpacka drycker, livsmedel, hushålls- och kroppsvårdsprodukter i PET, metall, glas och andra material.

Vi har över 40.000 maskiner installerade i fler än 190 länder och sammanlagt nästan 170 års erfarenhet.  Med starkt fokus på avancerade system, produktlinjeteknik och innovation utvecklar vi framtidens fabriker. Våra 5.500+ anställda över hela världen arbetar passionerat med att leverera lösningar som möter kundbehov och ökar prestandan hos produktionslinjer, produkter och företag.

För att kunna leverera den högsta nivån av prestanda måste vi vara flexibla. Vi säkerställer kontinuerligt att vi förstår våra kunders utmaningar och hjälper dem att nå sina produktivitets- och hållbarhetsmål. Detta gör vi genom dialog och genom kunskap om kundernas marknadsbehov, produktions- och värdekedjor. Vi använder vår solida teknikkunskap och avancerad dataanalys för att säkerställa den fulla produktivitetspotentialen.

Vi kallar det Performance through Understanding. Mer information om Sidel hittar du på www.sidel.com

 

Om DeLaval

Vår vision är att möjliggöra hållbar livsmedelsproduktion. Som det innovativa företag vi är, arbetar vi ständigt med att hitta sätt att hjälpa våra kunder, mjölkproducenter, att göra mer med mindre genom att tillhandahålla världsledande mjölkningsutrustning och lösningar.

Idag har DeLaval cirka 4500 passionerade yrkesverksamma som verkar på mer än 100 marknader runt om i världen. DeLaval är en del av Tetra Laval-gruppen. Se mer på www.delavalcorporat.com​

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tetra Pak: Christina Appelgren, Communications Director, +46 (0) 733 36 21 12, christina.appelgren@tetrapak.com

Swedish Red Cross: Maude Fröberg, Press Secretary

+46 8 452 48 20 or press@redcross.se

Karolinska Institutet: Peter Andréasson, Chief Press Officer

+46 8 524 863 80 or peter.andreasson@ki.se  

World Childhood Foundation: Åsa Andreasson Åkerström 

asa.andreasson@childhood.org