TETRA PAK LANSERAR ”Factory Sustainable Solutions”

NY AFFÄRSLÖSNING FÖR ATT MINSKA KUNDERNAS ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING

Lund, 3 juni 2024: Tetra Pak lanserar nu sin nya affärslösning 'Factory Sustainable Solutions', en fabriksövergripande lösning för resursoptimering avseende energi, vatten och rengöring på plats (CIP).

'Factory Sustainable Solutions' är ett nytt erbjudande inom Tetra Paks bredare hållbarhetsportfölj, som ger producenter av livsmedel och drycker (Food & Beverages, F&B) tillgång till en skräddarsydd blandning av toppmoderna teknologier och ledande erfarenhet av att integrera dessa i anläggningar. Erbjudandet hjälper F&B-kunder att optimera sin energi- och resursförbrukning och är ett viktigt steg för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål och minska driftkostnader.

F&B-producenter är sedan länge beroende av fossila bränslen och energikrävande processer1 och möter allt högre krav på att optimera sin resursanvändning och att höja andelen energi från förnybara källor. Denna utveckling sker samtidigt med ökande driftskostnader, inklusive kostnaden för råvaror, och införandet av nya koldioxidskatter och avgifter för överförbrukning av vatten. Att hitta lösningar på dessa utmaningar blir avgörande, när företag försöker uppnå kostnadsbesparingar2 i sina leverantörskedjor och tillverkningsprocesser. 

'Factory Sustainable Solutions' är ett komplement till Tetra Paks resurseffektiva utrustnings- och tjänsteportfölj och utgör ett arbetssätt som är systematiskt och fabriksövergripande. Lösningarna kan integreras i vilket skede som helst för att återvinna och minska förbrukningen av resurser såsom energi, vatten och kemikalier. Optimerad resursförbrukning minskar långsiktiga driftkostnader3 och relaterade växthusgasutsläpp4, samtidigt som det säkrar efterlevnad av allt strängare hållbarhetsstandarder.

'Factory Sustainable Solutions'-teamet på Tetra Pak hjälper kunder genom att identifiera rätt teknologier och integrationslösningar för deras behov, samt ge råd om den bästa utformningen för deras produktionslinje eller anläggning. Resultatet är ett skräddarsytt rörsystem och installationsdiagram som optimerar vatten, energi och CIP enligt de specifika behoven för kundens verksamhet.

I 'Factory Sustainable Solutions' ingår toppmoderna teknologier som:

-        Nanofiltrering, utvecklad av Tetra Pak, återvinner frätande rengöringsvätska som används för CIP. Denna teknologi möjliggör återvinning av rena kemikalier och vatten för framtida återanvändning, vilket möjliggör upp till 90% återvinning av den totala använda vätskan5.

-        Omvänd osmos, utvecklad av Tetra Pak, använder patenterad membranfiltreringsteknik för att förbättra resurseffektiviteten flera applikationer, inklusive mjölkavskiljning och återanvändning av vatten.

Tetra Pak samarbetar också med innovativa teknologipartners för att erbjuda ytterligare lösningar, inklusive:

-        HighLift™ värmepumpsteknik, i samarbete med Olvondo Technology A/S, som kan integreras i verksamheten för att möjliggöra återanvändning av spillvärme för att producera ånga över anläggningsutrustning, inklusive Tetra Pak Direct UHT-enhet, vid tryck upp till 10 bar.

-        Högtemperaturvärmepumpar, i samarbete med Johnson Controls, som återanvänder processers spillvärme för att använda på andra platser i fabriken.

-        Termiska solfångare, i samarbete med Absolicon, som nyttjar solen som en obegränsad källa till ren och förnybar energi för leverans av varmt vatten och ånga vid högtemperatursterilisering, vilket gör dem lämpliga för UHT-utrustning.

Stefano Vittor, VD på Olvondo Technology A/S, säger: "Genom att integrera vår HighLift värmepumpsteknologi i Factory Sustainable Solutions erbjuder Tetra Pak en effektiv lösning för att minska koldioxidutsläppen inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vi är glada över att vara en del av det här samarbetet och att spela en roll i den förändring som Tetra Pak driver."

Fredrik Norrbom, Sverigechef på Johnson Controls System and Service AB, tillägger: "Ungefär två tredjedelar av den industriella energianvändningen drivs av värmebehov, som främst kommer från fossila bränslen6. Värmepumpar är avgörande för att öka energieffektiviteten och leverera netto-noll uppvärmning när de kombineras med förnybar el. Vi är stolta över att samarbeta med Tetra Pak kring smarta bygglösningar som kan hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som de hjälper industrin att göra avgörande framsteg för att minska utsläppen."

Nicole Uvenbeck, Director Factory Sustainable Solutions & OEM Components på Tetra Pak, säger: "Det här är en spännande och betydande milstolpe för oss på Tetra Pak - särskilt för vårt team som har arbetat hårt för att hela tiden öka och visa på det värde en sådan här lösning kan ge våra kunder.

Tidigare har vi främst fokuserat på optimering på maskin- och linjenivå, men med en mer holistisk metod för optimering såg vi den tydliga fördelen med att göra detta på fabriksnivå. 'Factory Sustainable Solutions' är en utveckling av vår expertis som omfattar vatten, energi och återvinning vid CIP. Genom att kombinera allt detta kan vi på helt nya sätt hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsambitioner samtidigt som de minskar sina driftkostnader.”

Fiona Liebehenz, Vice President Key Components, Plant Solutions och Channel Management på Tetra Pak säger: "Jag är oerhört stolt över teamet. Vi vet att det är ett högre tryck än någonsin på våra kunder att bli så effektiva som möjligt när det gäller resursanvändning. Det här är en rent existentiell utmaning för många kunder, för att säkra framtiden för deras verksamhet. Genom att arbeta med dem och förstå deras individuella behov och mål kan vi erbjuda skräddarsydd utrustning tillsammans med vår breda kunskap om livsmedel och drycker för att möta just den utmaningen, vilket ger tydliga ekonomiska förbättringar."

Den nya verksamheten lanseras nu globalt, och tillgängliggör expertis och rådgivning om 'Factory Sustainable Solutions' från Tetra Pak. Målet för Tetra Pak är att fortsätta utveckla och utöka erbjudandet på alla marknader, för att svara på kundernas ständigt utvecklande behov.

 

OM TETRA PAK 
Tetra Pak är ett världsledande företag inom livsmedelsberedning och förpackningslösningar. Tillsammans med kunder och leverantörer säkrar vi tillgången till säkra och näringsrika livsmedel för hundratals miljoner människor i över 160 länder varje dag.

Med över 24 000 anställda över hela världen gör vi mat säker och tillgänglig överallt, och vårt löfte är att ”protect what’s good” – vi skyddar livsmedel, människor och planeten.

Mer information om Tetra Pak finns tillgänglig på www.tetrapak.com.

OM OLVONDO TECHNOLOGY
Olvondo Technology specialiserar sig på utveckling av toppmoderna industriella värmepumpar för energiåtervinning inom tung industri. Värmepumpen HighLift är innovationsledande och använder en banbrytande teknik som optimerar energiförbrukning genom att utnyttja spillvärme som ersättning för fossila bränslen.

Med huvudkontor i Norge erbjuder Olvondo Technology sin expertis internationellt och hjälper industrier att uppnå sina miljömål.

OM JOHNSON CONTROLS
På Johnson Controls (NYSE: JCI) omvandlar vi miljöer där människor bor, arbetar, lär sig och leker. Som världsledande inom intelligenta, hälsosamma och hållbara byggnader är vårt uppdrag att omforma byggnaders prestanda för människans, platsens och planetens skull.

Vi bygger vidare på en stolt historia av nästan 140 års innovation och levererar framtidens ritningar för branscher som vård, skolor, datacenter, flygplatser, arenor, tillverkning och många fler genom OpenBlue, vår omfattande digitala lösning.

Med ett globalt team bestående av 100 000 experter i över 150 länder, erbjuder Johnson Controls världens största portfölj av byggnadsteknologi och mjukvara samt tjänstelösningar från några av de mest betrodda namnen i branschen.

Besök www.johnsoncontrols.com för mer information och följ @Johnson Controls på sociala plattformar.

 

OM ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB (PUBL)
Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik. Idag är Absolicon ett börsnoterat företag med över tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon specialiserar sig på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen genom att erbjuda en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeresurser, samt kompletta robotiserade produktionslinjer för solfångare.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Schiller Presschef Tetra Pak, Norra Europa
+46 73 336 11 75
eva.schiller@tetrapak.com

 

1 A substantial portion of the energy used in food and beverage manufacturing comes from fossil fuels, primarily natural gas, according to the Food & Drink Federation’s “Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector

2 BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, March 2024 https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth

3 McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, August 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability

4 IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022, Licence: CC BY 4.

5 Resource-saving filtration solutions | Tetra Pak Global

6 IEA (2018), Clean and efficient heat for industry  - Clean and efficient heat for industry – Analysis - IEA

Images for download

alt text here

Absolicon Solar Collectors

alt text here

Olvondo HighLift™ Heat Pump

alt text here

Nicole Uvenbeck, Director of Factory Sustainable Soulotions

Plant with direct UHT unit

Ladda ner pressmeddelande