Tetra Pak lyfter fram nya milstolpar i sin senaste hållbarhersrapport 
 

·        Under 2021 lyckades företaget minska växthusgasutsläppen kopplade till den egna verksamheten med 36 %
·        17,6 miljarder växtbaserade förpackningar och 10,8 miljarder växtbaserade korkar såldes, vilket motsvarar en minskning med 96 ton CO2 jämfört med fossilbaserad plast
·        40 miljoner euro investerades i utveckling av insamling och återvinning av kartong
·        Markerade tidpunkten för branschens första naturbaserade återställningsprojekt genom lanseringen av The Araucaria Conservation Programme i Brasilien

Lausanne, Schweiz (23 augusti 2022): I dag publicerade Tetra Pak sin årliga hållbarhetsrapport, där man lyfter fram företagets bedrifter och framsteg det senaste året och beskriver de åtgärder som har vidtagits för att bidra till motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem.

Utmaningarna på hållbarhetsområdet understryker behovet av nya, radikala sätt att förse världen med livsmedel och samtidigt minimera påverkan på jorden. Det gäller allt från hur vi anskaffar, producerar och processar vår mat till hur vi transporterar den, materialet vi använder för att förpacka den och den viktiga roll som olika samarbeten spelar för att åstadkomma alltsammans.

Adolfo Orive, President och CEO på Tetra Pak, sa: ”Hållbarhetsfrågorna står inte bara på dagordningen. De ÄR dagordningen. Det är dags att gå från ord till handling och maximera vår positiva påverkan på naturen och samhället genom att fortsätta göra hållbarhet till en viktig drivkraft i vår affärsverksamhet och vårt beslutsfattande.   

”Vår målsättning är att leda hållbarhetsomställningen i vår industri och våra satsningar på det här området har fortsatt de senaste 12 månaderna. Vi samarbetar med våra kunder och partner och stöder även deras ansträngningar. Kostnaden för att inte verka för hållbarhet i dag är en oigenkännlig värld i morgon. Våra framsteg är beroende av att vi vågar anta ett synsätt som driver på både tillväxt och hållbarhet för en bättre framtid”.

Tetra Paks 23:e hållbarhetsrapport lyfter fram företagets bedrifter och pågående projekt – för att skydda livsmedel, människor och planeten. Till exempel:

  • Växthusgasutsläppen i verksamheten minskade med 36 %, samtidigt som 80 % av energin kom från förnybara källor och solenergikapaciteten fördubblades till 5,55 MW.

  • Startade i början av 2022 ett banbrytande markåterställningsprojekt i Brasilien i samarbete med den lokala frivilligorganisationen Apremavi. Målet är att återställa upp till 7 000 hektar mark fram till 2030 för att rädda den biologiska mångfalden, fånga in koldioxid och begränsa klimatförändringarna.

  • Sålde 17,6 miljarder växtbaserade förpackningar och 10,8 miljarder växtbaserade korkar förra året, vilket möjliggjorde en minskning med 96 ton CO2 jämfört med fossilbaserad plast.

  • Investerade 40 miljoner euro för att främja insamling och återvinning av 50 miljoner kartongförpackningar för att bidra till en cirkulär ekonomi.

  • 61 miljoner barn i 41 länder fick mjölk eller andra näringsdrycker i Tetra Pak förpackningar genom skolmåltidsprogram.

  • Utförde framgångsrikt en kommersiell validering av en polymerbaserad barriär för att kunna ersätta aluminiumskiktet i aseptiska kartonger. Testningen har inletts med en ny fiberbaserad barriär – den första i sitt slag inom livsmedelskartongförpackningar som distribueras i rumstempereratur.

  • Blev första tillverkare av kartongförpackningar i livsmedels- och dryckesindustrin att lansera en kork som innehåller attribuerade återvunna polymerer, i samarbete med Elvir, dotterbolag till det världsledande mejeriföretaget Savencia Fromage & Dairy.

  • Samarbetade med flera innovativa företag för att förvandla potentiellt matavfall till källor till näringsrika livsmedel samt utveckla alternativa proteinbaserade livsmedelstillämpningar. Alternativa proteinkällor möjliggör inte bara lägre koldioxidutsläpp, utan skapar också utrymme för betydligt mindre mark- och vattenanvändning jämfört med traditionella källor.

  • Förband sig att halvera matsvinn, vattenförbrukning och koldioxidutsläpp i sina best practice-processlinjer till 2030.

Adolfo avslutar med följande ord: ”Jag inser att vi har en lång resa framför oss och att omställningen som branschen måste gå igenom kommer att ta tid. Gemensamma insatser, innovation, nya verksamhetsmodeller och okonventionella partnersamarbeten är nödvändiga för att accelerera omställningen inför en hållbarare framtid.”

Du hittar hela rapporten här.

Mediekontakter

Tetra Pak PR-ansvarig:
Lucia Freschi
Tetra Pak
Lucia.freschi@tetrapak.com    

Adolfo

Adolfo Orive, President och CEO, Tetra Pak

schoolgirl tray

Ett skolbarn håller i en matbricka