Tetra Pak lanserar nya ”Factory Sustainable Solutions” för att bidra till minskad energi- och vattenförbrukning

 

Lausanne, Schweiz (28 maj 2024): Tetra Pak presenterar idag sitt erbjudande ”Factory Sustainable Solutions”, en ny fabriksomfattande strategi för optimering av energi, vatten och rengöring på plats (CIP).

”Factory Sustainable Solutions” är ett nytt erbjudande inom Tetra Paks bredare hållbarhetsportfölj och erbjuder livsmedels- och dryckesproducenter en skräddarsydd blandning av toppmodern teknologi och ledande kapacitet för integration i anläggningar. Syftet är att hjälpa livsmedels- och dryckesproducenter att optimera energi- och resursförbrukningen, vilket är ett viktigt steg för att hjälpa kunder att uppfylla sina hållbarhetsambitioner och minska driftskostnaderna.

Livsmedels- och dryckesproducenter är traditionellt beroende av fossila bränslen och energiintensiva processer 1, men pressen ökar på dem att optimera resurser och öka energiproduktionen från förnybara källor. Detta sker mot bakgrund av stigande driftskostnader, inklusive kostnaden för råmaterial, samt nya koldioxidskatter och avgifter för överförbrukning av vatten. Det blir avgörande att hitta lösningar på dessa utmaningar, och företagen kommer att fokusera på sina leveranskedjor och tillverkningsprocesser för att uppnå kostnadsbesparingar2

Tetra Paks ”Factory Sustainable Solutions” kompletterar den resurseffektiva portföljen av utrustning och tjänster och innebär en systematisk strategi som omfattar hela fabriken. Lösningar kan integreras i alla steg för att återvinna och minska förbrukningen av resurser, t.ex. energi, vatten och kemikalier. Optimerad resursförbrukning minskar långsiktiga driftskostnader3 och relaterade växthusgasutsläpp4, samtidigt som det bidrar till att uppfylla de allt strängare hållbarhetsstandarderna.

Factory Sustainable Solutions-teamet på Tetra Pak hjälper kunder genom att identifiera rätt teknologier och integrationslösningar för deras behov, samt ge råd om best practice för deras produktionslinje eller anläggning. Resultatet är ett skräddarsytt rörsystems- och installationsdiagram som optimerar vatten, energi och rengöring på plats enligt de specifika behoven för kundens verksamhet.

I erbjudandet ”Factory Sustainable Solutions” ingår toppmodern teknologi som t.ex.:

  • Nanofiltrering, som återvinner frätande rengöringsvätska som används för CIP. Denna lösning, som utvecklats av Tetra Pak, gör det möjligt att återvinna rena kemikalier och vatten för framtida återanvändning, vilket möjliggör upp till 90 procent återvinning av den totala använda vätskan5.
  • Omvänd osmos, använder patentskyddad membranfiltreringsteknik som utvecklats av Tetra Pak för att förbättra resurseffektiviteten i flera olika applikationer, inklusive mjölkavskiljning och återanvändning av vatten.

Tetra Pak samarbetar också med innovativa partners inom teknologi för att erbjuda ytterligare lösningar, bland annat:

  • HighLift™ värmepumpsteknik, i samarbete med Olvondo Technology A/S, som kan integreras i verksamheten för att underlätta återanvändning av spillvärme för att producera ånga i anläggningsutrustning, inklusive Tetra Pak Direct UHT-enhet, vid tryck på upp till 10 bar.
  • Högtemperaturvärmepumpar, i samarbete med Johnson Controls, som återanvänder processers spillvärme för att använda på andra platser i fabriken.    
  • Termiska solfångare, i samarbete med Absolicon, som nyttjar solen som en obegränsad källa till ren och förnybar energi för att leverera varmt vatten och ånga - vid temperaturer över 150°C - vilket gör dem lämpliga för UHT-applikationer.         

Stefano Vittor, VD på Olvondo Technology A/S, säger: ”Genom att integrera vår HighLift värmepumpsteknologi i Factory Sustainable Solutions erbjuder Tetra Pak en effektiv lösning för att minska koldioxidutsläppen inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vi är glada över att vara en del av det här samarbetet och att spela en roll i den förändring som Tetra Pak driver.”

Fredrik Norrbom, Sverigechef på Johnson Controls System and Service AB, tillägger: ”Cirka två tredjedelar av den industriella energianvändningen drivs av värmebehov, som främst kommer från fossila bränslen6. Värmepumpar är avgörande för att öka energieffektiviteten och leverera netto-noll uppvärmning när de kombineras med förnybar el. Vi är stolta över att samarbeta med Tetra Pak kring smarta bygglösningar som kan hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och samtidigt hjälpa industrin att göra avgörande framsteg för att minska utsläppen.”

Nicole Uvenbeck, Director Factory Sustainable Solutions & OEM Components på Tetra Pak säger: ”Den här lanseringen är en spännande och betydande milstolpe för oss på Tetra Pak - särskilt för vårt team som har arbetat hårt för att flytta fram gränserna för vilken effekt och vilket värde ett sådant tillvägagångssätt kan ge våra kunder.

Hittills har vi främst fokuserat på optimering på maskin- och linjenivå, men med ett mer holistiskt förhållningssätt till optimering insåg vi den stora fördelen med att replikera detta på fabriksnivå. ”Factory Sustainable Solutions” är en utveckling av vår expertis inom vatten, energi och återvinning vid CIP. Allt detta sammantaget kan vi omdefiniera hur vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsambitioner och samtidigt minska sina driftskostnader.”

Fiona Liebehenz, Vice President Key Components, Plant Solutions och Channel Management på Tetra Pak säger: "Jag är väldigt stolt över teamet. Vi vet att våra kunder mer än någonsin är under press att bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt när det gäller resursanvändning. Detta är för många kunder en existentiell utmaning för att säkra framtiden för sina verksamheter. Genom att arbeta tillsammans med dem och förstå deras individuella behov och mål kan vi erbjuda dem ändamålsenlig utrustning tillsammans med vår holistiska kunskap om livsmedel och drycker för att möta den utmaningen och erbjuda konkreta förbättringar på ett sätt som är ekonomiskt fördelaktigt.”

Verksamheten lanseras nu med Tetra Paks expertis och rådgivning inom Factory Sustainable Solutions tillgänglig globalt. Målet för Tetra Pak är att fortsätta utveckla och utöka erbjudandet på alla marknader för att tillgodose kundernas ständigt föränderliga behov.

 

Mediekontakter
Henry Stout
Tetra Pak
Henry.stout@tetrapak.com

Kontakt hos PR-byrå:
Dani Marks
Brands2Life för Tetra Pak
Tel: +44 207 592 1200
tetrapakcorporate@brands2life.com

 

1En betydande del av den energi som används vid tillverkning av mat och dryck kommer från fossila bränslen, främst naturgas, enligt "Achieving Net Zero från Food & Drink Federation: A Handbook For The Food And Drink Sector
2BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, March 2024 https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth
3McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, August 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability
4IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022, Licence: CC BY 4.
5Resource-saving filtration solutions | Tetra Pak Global
6IEA (2018), Clean and efficient heat for industry  - Clean and efficient heat for industry – Analysis - IEA

Bilder för nedladdning