Biotech Heights blir utvald som en av åtta innovationsplattformar som ska omvandla Sveriges matsystem 

Vinnova har valt att finansiera åtta innovationsplattformar, med syfte att stötta innovationer på systemnivå, för ett hållbart och mer konkurrenskraftigt livsmedelssystem i Sverige. En av dessa är Biotech Heights - Tetra Paks, Future by Lund och Lunds universitets nylanserade forskningshubb.

Biotech Heights mission är att alla år 2035 äter fermenterad mat varje dag. Biotech Heights ekosystem kommer att bli en nationell miljö för samarbeten inom offentlig sektor, industri och akademi. Här kommer deltagarna samarbeta kring nya produkter, konsumentbeteende, lagstiftning, affärsmodeller och teknik från grundforskning till slutkonsument. 

”Det är otroligt roligt att vår forksningshubb blir utvald av Vinnova. Vi har, tillsammans med Vinnova och Lunds universitet en gemensam ambition att utnyttja potentialen i bioprocessteknik för att uppnå vår mission och samarbeta kring framtidens hållbara livsmedels- och materialproduktion.”, säger Ida Svensson från Tetra Pak. 

Vinnova har valt plattformar som är specifikt utformade för att skapa förändring inom livsmedelssystemet. Deras strategiska investering är tänkt att lyfta de aktörer som arbetar för att transformera Sveriges livsmedelssystem att bli mer hållbara för människan och miljön. Det är också ett viktigt steg i att bibehålla Sveriges innovationsförmåga inom området. Vinnova samlar målmedvetna aktörer under denna långsiktiga satsning för att skapa förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.

”För att uppnå vår mission behöver vi samarbeta. Med gemensamma krafter har vi större möjlighet att verkligen driva förändring och göra skillnad. I Biotech Heights vill skapa en plats för experimenterande. Vi ser emot att ta in fler aktörer och nya oväntade samarbeten.”, säger Emma Nordell från Lunds universitet.