Tetra Pak och Lunds universitet lanserar ny forskningshub för att driva innovation inom alternativa proteiner och livsmedel

 

  • Biotech Heights är en ny forskningshub som syftar till att skapa en öppen innovationsmiljö med fokus på bioprocessteknik.
  • Samarbetet representerar Tetra Paks och Lunds universitets delade ambition att utveckla bioprocessteknikens potential att tillgodose behovet av hållbar livsmedels- och materialproduktion. 
  • Biotech Heights kommer inrymma toppmodern forskning och utbildning, infrastruktur från labb till industriell skala och facilitera samarbeten mellan organisationer från både industrin och den akademiska världen.

 

Lund, 17 oktober 2023 – Tetra Pak och Lunds universitet lanserar den nya forskningshubben Biotech Heights, med fokus på att undersöka hur bioprocessteknik kan generera nya lösningar inom hållbar livsmedels- och materialproduktion.

Biotech Heights är en öppen innovationsmiljö, där deltagare får tillgång till världsledande laboratorium och utrustning. Tillsammans kan de bidra till fakulteternas forskning inom både tekniska och icke-tekniska utmaningar som producenter, varumärken och tillverkare inom detta område står inför. Detta kommer, i kombination med Tetra Paks erfarenhet av att stödja livsmedels- och dryckesvarumärken med produktutveckling, att göra Biotech Heights till en plats där man kan utveckla och testa idéer, och samarbeta för att dela kunskap om bästa praxis och konsumenttrender.

Idag kommer mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen från hur vi producerar, bearbetar och förpackar livsmedel. Med en snabbt växande global befolkning som förlitar sig på begränsad odlingsbar jordbruksmark kommer innovation inom alternativa livsmedelskällor att vara avgörande för att föda planeten på ett hållbart sätt i framtiden, utan att sätta mer press på jordbruket. Biotech Heights ger därför möjlighet till samarbeten med oväntade aktörer, som tillsammans kan utveckla sin kunskap och generera de bästa, skalbara lösningarna.

Charles Brand, Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment på Tetra Pak säger: ”Dagens livsmedelssystem är tyvärr inte optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv och vi tror att samarbete mellan näringsliv och akademi är avgörande för att skala upp de innovationer som kan skapa nya lösningar som bidrar till transformeringen av vårt livsmedelssystem. Tetra Pak och Lunds universitet har ett gemensamt mål att utveckla teknik som bidrar till ett hållbart samhälle och vi ser fram emot att ta vårt redan decennielånga partnerskap till nästa nivå. Med hjälp av Biotech Heights kommer vi nu kunna testa de utmaningar som våra kunder och samarbetspartners står inför och förse dem med en säker testmiljö för lösningar av de mångfacetterade utmaningarna som ligger i att skapa skalbarhet.”

Forskningshubben fördjupar det långtgående partnerskapet mellan Tetra Pak och Lunds universitet. Genom att sammanföra Tetra Paks marknadsledande expertis inom livsmedelsbearbetning med Lunds universitet, rankat som topp 100 bland världens universitet, stärks regionen som centrum för banbrytande livsmedelsinnovationer.

Annika Olsson, Rektor för LTH vid Lunds universitet säger: ”Lunds universitet har en tydlig satsning inom detta forskningsområde kring utveckling av skalbar bioteknik, vilket vi ser som ett transformativt verktyg för att bygga ett mer hållbart samhälle. Det är dock inte möjligt utan relevanta industripartners som Tetra Pak. Genom att föra samman experter och infrastruktur kan vi leda utvecklingen och driva positiv förändring i mycket större skala.”

Tetra Paks Index 2023 visar att 48 procent av globala konsumenter tror att tekniska innovationer är avgörande för att kunna förse oss med hälsosam mat och dryck i framtiden, samtidigt som 46 procent ser sådana typer av innovationer som riskfyllda och bävar för eventuella hälsokomplikationer. Den motsättningen understryker att uppskalning av nya livsmedelsinnovationer går bortom teknologi och sträcker sig in i konsumentacceptans och konsumentutbildning. Med detta i åtanke, kommer Biotech Heights också att inkludera tvärvetenskaplig forskning inom marknadsstrategier, konsumentbeteenden och kommande trender, i ett försök att utöka marknadsledande förståelse för konsumentperception och bästa praxis för varumärkesbyggande och marknadsföring av alternativa proteiner.

Micael Simonsson, Director, Processing Development & Biotech på Tetra Pak säger: ”Tetra Pak är dedikerade till att skapa hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter med hjälp av spjutspetsteknik som bidrar till en hälsosammare och mer hållbar framtid för alla, men för att kunna garantera livsmedelssäkerhet och livsmedelstillgång i framtiden måste vi ha en samarbetsstrategi. Vi ser partnerskap med Lunds universitet som ett viktigt steg där vi tillsammans bidrar till att utveckla nästa generations livsmedel. Genom att kombinera vår branschkunskap med universitetets akademiska expertis hoppas vi kunna landa i vad som krävs för att övervinna de hinder som finns för att konsumenter ska acceptera alternativa proteiner.”

SLUT

 

OM LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet grundades 1666. Här finns omkring 45 000 studenter och mer än 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.

Mer information finns på www.lu.se

Lund universitet PR-kontakt:

Annika Olsson, rektor LTH
Tel: +462229734
annika.olsson@lth.lu.se

 

OM TETRA PAK 

Tetra Pak är ett ledande företag inom säker livsmedelshantering och förpackning. Genom att arbeta nära med våra kunder och leverantörer, skapar vi pålitliga, innovativa och miljömässigt säkra produkter som varje dag används av hundra miljontals människor i mer än 160 länder. Med mer än 25 000 medarbetare runt om i världen, tror vi på ett ansvarsfullt ledarskap inom vår industri, och affärsmässig hållbarhet.

Vårt löfte “PROTECTS WHAT’S GOOD™,” återspeglar vår vision om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Mer information finns på www.tetrapak.com

www.youtube.com/user/Tetra Pak   
Instagram: @tetrapak
linkedin.com/company/tetra-pak/

 


Tetra Pak PR-kontakt för norra Europa:

Elizabeth Anderberg
Tetra Pak
Tel: +46733364292
Elizabeth.anderberg@tetrapak.com     

 

PR-byrå:

Josefine Östergaard
Geelmuyden Kiese
+46707410083
josefine.ostergaard@gknordic.com

  

 

Ladda ner pressmeddelande