2 februari 2023

Är allt bara tomma ord? Eller kan åtaganden leda till verklig och varaktig förändring?

Tillsammans med över 100 aktörer i livsmedels- och dryckesindustrin har Tetra Pak skrivit under EU:s uppförandekod om ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder inom livsmedelssektorn (CoC): som stakar ut en gemensam målsättning och väg till hållbara livsmedelssystem. Det här är ett av flera gemensamma åtaganden och initiativ som samlar branschledare i arbetet för mer hållbar beredning, förpackning och distribution av livsmedel.

Men vilket syfte har egentligen de här åtagandena och initiativen? Och vilket värde tillför de våra kunders företag? Katie Carson, Director of Corporate Affairs for Food and Climate Policy på Tetra Pak, förklarar det hela.

”Omställningen av livsmedelssystem har redan påbörjats och i Europa skapar den här uppförandekoden ett ramverk för livsmedels- och dryckesindustrin när de gemensamt ska förbinda sig till mer hållbara metoder och driva på mätbar förändring”, förklarar Katie. ”Våra kunder arbetar hårt för att uppnå sina hållbarhetsmål. Som världsledare inom processteknik och förpackning av livsmedel är ett av de bästa sätten som vi kan stödja dem att skriva under samma åtaganden och arbeta mot våra gemensamma mål”.

Industrin går samman för att bygga mer hållbara värdekedjor för livsmedel

EU:s uppförandekod definierar vilka åtgärder som aktörerna ”mellan gård och gaffel” frivilligt kan förbinda sig till för att förbättra sina hållbarhetsresultat. Över 450 åtaganden har redan gjorts av fler än 60 företag inklusive tillverkare, återförsäljare, cateringföretag och leverantörer, liksom drygt 50 industrifack och samarbetspartners i livsmedelssektorn.

”Våra kunder arbetar hårt för att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett av de bästa sätten som vi kan stödja dem på är att skriva under samma åtaganden och arbeta mot våra gemensamma mål”.

Tetra Pak har skrivit under fem åtaganden, bland annat om att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2050 och minska koldioxidavtryck, vattenförbrukning, livsmedelsförluster och matsvinn i våra best practice-processlinjer med 50 procent till 2030 (jämfört med 2019).

”Som en del i våra åtaganden utvecklar vi process- och förpackningsutrustning som sparar energi och vatten och minskar livsmedelsförluster i våra kunders verksamhet – så att de enklare kan nå sina egna mål”, säger Katie Carson. ”Och vi arbetar nära dem både på fabriksgolvet och på policynivå för att se till att våra mål stämmer överens och att vi rör oss i rätt riktning”.

Verktyg för att effektivisera systematiska framsteg

Vi har även skrivit under följande initiativ: Science Based Targets (vetenskapsbaserade mål), som är tänkta att ge företag en tydlig väg för att minska utsläpp i linje med målen för Parisavtalet, och RE100, ett globalt initiativ som samlar världens mest inflytelserika företag som har förbundit sig till 100 procent förnybar energi. Vi har också skrivit under Alliance for Beverage Cartons and the Environments (ACE) färdplan för 2030, ett projekt som definierar tio åtaganden inom ett stort antal hållbarhetsaspekter av material till dryckeskartonger.

”De här åtagandena är ett sätt att se till att våra framsteg mäts, dokumenteras och anpassas till övergripande mål – vilket alltsammans är avgörande för att uppnå ett systemskifte”.

Det allmänna syftet med alla de här initiativen är att se till att företag arbetar mot samma mål. De visar också upp våra ambitioner och i vilken mån vi uppfyller de mål som vi har förbundit oss till.

”I kölvattnet av flera globala och regionala avtal som Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s Green Deal, har många mål på hög nivå tagits fram som företag kan arbeta mot. Utan specifika åtaganden eller vägledning att utgå ifrån riskerar dock företag och hela industrier att gå sin egen väg, och då skulle väldigt lite uppnås på systemnivå”, tillägger Katie.

Åtaganden omfattar också verktyg och metoder för att mäta framsteg, vilket är en viktig del i att effektivisera hållbarhetsinsatser.

”Förutom att stödja våra kunder och uppmuntra samarbete skapar vi trovärdighet genom att skriva under de här initiativen”, förklarar Katie Carson. ”De här åtagandena är ett sätt att se till att våra framsteg mäts och dokumenteras på ett transparent sätt och anpassas till övergripande mål – vilket alltsammans är avgörande för att uppnå ett systemskifte”. 

Se hur vi arbetar med våra åtaganden och initiativ

Gå bakom kulisserna för att se hur vi samarbetar med externa organisationer när det gäller våra åtaganden och initiativ. Oliver Edberg är Climate Manager i vårt team för biologisk mångfald och klimatet. Han förklarar hur vi arbetar med vetenskapsbaserade mål. 

Läs berättelsen

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER