21 mars 2023

Steg som vi vidtar för att se till att det finns tillräckligt med vatten för att producera livsmedel om 30 år

Världen behöver fyrdubbla sina ansträngningar för att alla ska ha tillgång till rent vatten år 2030. Vatten har länge varit ett lågprioriterat område bland miljöprojekten, men nu börjar det ta fart. FN anordnar sin första globala vattenkonferens på närmare 50 år – och vattenhantering är numera ett fokusområde och en central del i Tetra Paks större naturstrategi.

Företagen är faktiskt världens största vattenanvändare, så vi har ett ansvar att dra vårt strå till stacken för att hantera vatten bättre”, säger Gilles Tisserand, Vice President of Climate & Biodiversity på Tetra Pak.

Samarbete på global nivå för att minska lokal påverkan

Det ansvaret har vi omsatt i en ny vattenförvaltningsplan där Tetra Pak arbetar för att halvera vattenförbrukningen i best practice-livsmedelsberedningslinjer till 2030.

”FN förutspår att efterfrågan på vatten kommer att vara 40 procent större än tillgången år 2030. Vår verksamhet, och användningen av våra produkter, påverkar lokala vattenresurser och vi vill minska den här påverkan och bidra till tåligare globala vattensystem”, förklarar Gilles.

”Företagen är faktiskt världens största vattenanvändare, så vi har ett ansvar att dra vårt strå till stacken
för att hantera vatten bättre”"

Merparten av arbetet måste dock göras tillsammans med andra branschledare. Som medlem i Alliance for Water Stewardship arbetar Tetra Pak till exempel för att införa och främja ett globalt ramverk för hållbar vattenanvändning.

”Vi måste arbeta hårt för att se till att framtida generationer har tillgång till tillräckligt mycket rent vatten. Vi behöver samarbeta mellan olika branscher och i hela värdekedjan för att göra verklig skillnad”.

Spara en olympisk simbassäng med vatten – varje vecka

För att verkligen sätta oss in i vilken påverkan vår värdekedja har genomförde vi en undersökning tillsammans med Quantis, en konsultbyrå som arbetar med miljö och hållbarhet. Resultaten: Det mesta av vår vattenförbrukning uppstår genom uppströms inköp och våra kunders vattenanvändning, inte i vår egen verksamhet.

”Undersökningen blev något av en ögonöppnare för mig, men budskapet var tydligt: Vi måste samarbeta för att kunna göra skillnad. Samtidigt arbetar vi redan tätt samman med många av våra kunder, så det var ett naturligt nästa steg att inkludera vattenhantering i våra samarbeten”, berättar Gilles Tisserand.

Läs mer om resultaten av Quantis undersökning här

”Genom att minska användningen av avloppsbehandlingsanläggningen med 60 procent frigjorde vi ytterligare kapacitet”

I samarbete med branschledaren inom flytande mejeriprodukter i Thailand, Dairy Plus, utvecklade Tetra Pak en trestegsplan för att minska vattenförbrukningen i deras fabrik.

”Genom att minska användningen av avloppsbehandlingsanläggningen med 60 procent frigjorde vi ytterligare kapacitet. På så sätt kunde vi utöka och förbättra hela vår produktionsinfrastruktur”, säger Ussawathap Saensuth, Manufacturing Director på Dairy Plus Co., Ltd.

Nu när projektets första fas har slutförts uppgår de inledande vattenbesparingarna till 400 ton per dag, vilket motsvarar minskad förbrukning med en olympisk simbassäng i veckan.

flygfoto av vattenbehandlingsanläggning

Använda externa jämförelsetal för att ta ut kursen

Med hjälp av Quantis vattenanalys kan vi också börja rapportera till externa parter som Carbon Disclosure Project (CDP) och Science Based Targets Network (SBTN).

”En av de mest kraftfulla och effektiva saker vi kan göra är att ställa upp mål och rapportera till externa parter. Det är ett jättebra sätt att objektivt bedöma framsteg”, säger Gilles.

Och världen är i desperat behov av framsteg nu. Omkring 700 miljoner riskerar att behöva flytta på grund av allvarlig vattenbrist till 2030. Varningen skapar dock också möjligheter. CDP beräknar att affärsmöjligheter kopplade till investeringar i vattensäkerhet har ett värde av 711 miljarder US$.

”En av de mest kraftfulla och effektiva saker vi kan göra är att ställa upp mål och rapportera till externa parter”

”Vi måste fortsätta med att förbättra vår vattenhantering och vägen framåt handlar om att följa våra framsteg och ställa upp ambitiösa mål. Det blir vår ledstjärna mot en värld med tillräckligt mycket vatten”, avslutar Gilles Tisserand.

Läs mer om Tetra Paks miljöarbete

Tillsammans med hundratals företag ställde Tetra Pak krav på att obligatoriska analyser och information om natur ska inkluderas i ramverket om global biologisk mångfald.

Läs hela berättelsen

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER
Framsidan på Tetra Paks hållbarhetsrapport FY23

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch.

Kvinna med anteckningsblock på ett fält

Information om hållbarhetsresultat

Se Tetra Paks resultat i form av nyckeltal för räkenskapsåret 2023 (FY23) hämtade från vår ESG-rapportering, med bland annat information om spårning, återvinning, klimat, energi, mångfald och vatten.