15 september 2023

Efterlevnad behöver inte bli ett hinder för framsteg – det kan också öppna dörren till tillväxt och innovation

”EU-direktivet om engångsplast är något helt nytt”, förklarar Riccardo Vellani, Product Director for Additional Materials på Tetra Pak.

I juni 2019 godkände Europeiska unionen (EU) direktivet om engångsplast (SUP), vilket innebar att flera engångsartiklar förbjöds, exempelvis bomullspinnar i plast, bestick, tallrikar och sugrör.

 

Sedan dess har listan utökats och från och med juli 2024 måste alla dryckesförpackningar utom de i glas och metall, säljas med fastsatta korkar, öppningsanordningar som är designade för att sitta kvar på förpackningen för att förhindra plastnedskräpning.

När direktivet presenterades var föga känt om fastsatta korkar. Hur väl skulle de fungera med befintliga förpackningar och vad skulle det kosta att bygga om – eller till och med uppgradera – utrustning?

”Europas konsumenter är helt omedvetna om ny lagstiftning, så det blir företagens uppgift att förklara vikten – och fördelarna – med fastsatta korkar för konsumenter” 

”Många av våra kunder har flera produktionslinjer, så det var väldigt viktigt att vi kunde minimera effekten av en ny lösning på deras verksamhet för att säkerställa en smidig omställning. Samtidigt såg vi också det som en möjlighet att förnya våra lösningar. Om vi ska ändra på saker och ting behöver vi titta närmare på vad vi kan förbättra”, berättar Riccardo.

Hur skapar man en lösning för en halv miljard människor?

Åtta olika koncept med fastsatta korkar började utvecklas samtidigt för att få fram en lösning som kunde passa till över en halv miljard konsumenter i över 25 länder. 

”Vi har lyckats minska plastinnehållet i de flesta av de lösningar som har presenterats hittills* och fokuserar på bekvämlighet för konsumenten för att göra förpackningarna enkla att öppna och stänga. Vi ville göra korkarna tillgängliga med så många av våra lösningar som möjligt. Det senaste tillskottet är TwistCapTM OSO 34 Pro för Tetra Rex® kartongförpackningar – och korkarna är även tillgängliga i en växtbaserad version. Vi har också sett till att inga förändringar har påverkat produktsäkerheten eller produkternas hållbarhetstid”, förklarar Riccardo Vellani.

Det nära samarbetet med kunder har betalat sig: I början av 2021 var de första fastsatta korkarna klara att göra entré i världen. Sedan dess har det gått snabbt framåt och Tetra Pak passerade nyligen en milstolpe i form av över tre miljarder fastsatta korkar levererade till kunder.

Branschen visar hur den nya lösningen kan förklaras för konsumenter

”Europas konsumenter är helt omedvetna om ny lagstiftning. Precis som när papperssugrören infördes blir det företagens uppgift att förklara vikten – och fördelarna – med fastsatta korkar för konsumenter”, säger Riccardo. Och vanligtvis krävs det ett visst mått av övertalning, eftersom konsumenterna ofta börjar med ett stort frågetecken.

”Det är svårt att koppla samman en till synes liten förändring som korkar med en större och mer komplex resa mot hållbara förpackningar och minskad nedskräpning”.

För att hjälpa våra kunder har vi tagit fram kommunikationsmaterial som de kan använda för att enklare kommunicera om övergången till fastsatta korkar. 

”De nya korkarna ger många fördelar som konsumenterna reagerar positivt på när de väl förstår skälen till att de har tagits fram. De inser inte att de i många fall går från att använda en tvåstegsöppning, där du antingen skruvar av locket och lyfter dragringen eller vrider locket och drar i en flik, till en ny lösning med enstegsöppning. Konsumenter har olika vanor och det tar tid att vänja sig vid nya lösningar. Framför allt om vi talar om vardagsrutiner som att öppna en mjölkkartong eller lägga din favoritjuice i ryggsäcken”, säger Riccardo Vellani.

Fastsatta korkar har stor potential bortom EU-direktiv – och landsgränser

Nu när över tre miljarder fastsatta korkar har levererats till kunder – vad händer sen?

”Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med våra kunder, så att vi är förberedda inför nya regelverk eller initiativ. Om förändringar påverkar våra kunder, så påverkar de även oss. Vi vill hjälpa dem att ligga steget före”.

Förutom i EU finns det även stor potential för fastsatta korkar i andra regioner.

”Det är ännu inte lag på fastsatta korkar på andra marknader, men jag tror folk börjar inse vilken roll de kan spela när det gäller att minska nedskräpningen. Därför tittar vi på att utöka erbjudandet och leverera dem som nya, förbättrade enstegsöppningar med miljöfördelar”, avslutar Riccardo.

*Minskningen av plastinnehållet i vikt är följande:

  • HeliCap™ 26 Pro: 13 % jämfört med HeliCap™ 27
  • DreamCap™ 26 Pro: 7 % jämfört med nuvarande DreamCap™ 26
  • LightWing™ 30: 12%* jämfört med nuvarande WingCap™ 30-förslutning (kanten ingår inte i beräkningen)

 

 

 

”De nya korkarna ger många fördelar som konsumenterna reagerar positivt på när de väl förstår skälen till att de har tagits fram. Det tar dock tid att vänja sig vid nya lösningar och förändra vardagsrutiner, som att öppna en mjölkkartong eller lägga din favoritjuice i ryggsäcken”

 

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER
Framsidan på Tetra Paks hållbarhetsrapport FY23

Tetra Paks hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av vår bransch.

Kvinna med anteckningsblock på ett fält

Information om hållbarhetsresultat

Se Tetra Paks resultat i form av nyckeltal för räkenskapsåret 2023 (FY23) hämtade från vår ESG-rapportering, med bland annat information om spårning, återvinning, klimat, energi, mångfald och vatten.