​​​​​​​​​​​​​​​Organisationen inom Tetra Pak Group

Diagrammet visar vår organisationsstruktur med avdelningarna Communications, Legal Affairs & General Counsel, Finance & Business Transformation, Human Resources, våra operativa enheter och kluster.

Koncernchef och vd för Tetra Pak: Adolfo Orive​. Läs mer om Tetra Paks verkställande ledningsgrupp.

Tetra Paks organisationsschema