​​​​​​​​​​​​​​​Organisationen inom Tetra Pak Group

Diagrammet visar vår organisationsstruktur med avdelningarna Communications, Legal Affairs and General Counsel, Finance & Business Transformation, Human Resources våra operativa enheter och kluster.

Koncernchef och VD för Tetra Pak: Adolfo Orive​. Läs mer om ​Tetra Paks globala ledarskapsteam

Läs mer i Fakta och siffror och se vår globala närvaro under Kontakter​.

Tetra Pak organisationsschema