Vår identitet och våra värderingar

Tetra Pak har en rik historia och ett unikt arv. Vi har byggt upp vårt varumärke genom att satsa på innovation, kundfokus, miljöhänsyn och socialt ansvar.​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vår vision​

Vår vision ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt” är det mål vi strävar efter och som driver vår organisation. Utåt formar det vår roll och vårt syfte. Inåt fungerar det som en enande kraft.​

Vår mission

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram rationella process- och förpackningslösningar för livsmedel.
Vi satsar på innovation, vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar, överallt där livsmedel konsumeras.
Vi tror på ett ansvarsfullt ledarskap som skapar lönsam tillväxt i samklang med miljömässig hållbarhet och samhällsansvar.​​​​

Våra grundläggande värderingar

Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap på Tetra Pak där människor från olika kulturer och länder och med olika bakgrunder bemöter varandra med ömsesidig respekt och arbetar tillsammans.

Vårt motto

​Vårt motto PROTECTS WHAT’S GOOD definierar vilka vi är och genomsyrar hela vår verksamhet – inte bara hur vi kommunicerar utan allt vi gör. Vi är fast beslutna att alltid leverera produkter och tjänster som gör skillnad.​​

Hållbarhet som vi ser det

På Tetra Pak verkar vi för en hållbar framtid för vår planet och för att våra kunder ska nå framgångar även på lång sikt och bidrar med detta direkt till 14 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG). Läs mer om vår hållbarhetsstrategi inom Livsmedel Människor Framtiden​

Tetra Pak grundläggande värderingar

Kundfokus och långsiktighet​

Vi är alltid måna om att ge våra kunder mervärde och inspiration för vi vet att de har valt oss framför våra konkurrenter. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.
Människor vid utbildningscentrum på Tetra Pak
Tetra Pak grundläggande värderingar

Frihet och ansvar

Vi har frihet att ta initiativ och med kraft agera utifrån Tetra Paks och våra kunders intresse. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.
Fyllningsmaskinsgränssnitt och Tetra Pak operatör
Tetra Pak grundläggande värderingar

Kvalitet och innovation

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.
Tetra Pak grundläggande värderingar

Teamwork och glädje

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.

Tetra Pak varumärken och logotyper

Vår strategi är att bygga värde kring just märket Tetra Pak®.