Vårt mål: Vi åtar oss att göra livsmedel säkra och tillgängliga, och vi lovar att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten.

Det är själva grunden till att vi finns. Det är detta som driver våra affärsbeslut. Och det är anledningen till att vi kommer till jobbet varje dag.

På Tetra Pak är vi fast övertygade om att tillgången till säkra och näringsriktiga livsmedel bör betraktas som en rättighet, inte ett privilegium. Men hur förpackar man en liter mjölk, transporterar den dit där den bäst behövs och håller koll på att den, när den slutligen öppnas – kanske månader senare – verkligen är säker och god att dricka? Det är den utmaningen vi löser med våra kunder – varje dag. Frågan om ”hur” är dock en aning teknisk ...

Vi har brutit ny mark inom aseptisk teknik och kan därför numera förpacka en kommersiellt steril livsmedelsprodukt så att den håller längre, kan distribueras i större områden och lagras utan kylning eller konserveringsmedel. Den här innovativa tekniken understryker vår förmåga att tillhandahålla mat och dryck som är säkra att konsumera även i jordens mest avlägsna hörn, där säkra livsmedel inte är någon självklarhet.

Och den här sortens teknik har aldrig varit mer efterfrågad. År 2030 kommer det att finnas 8,6 miljarder människor i världen – som alla behöver en hälsosam, näringsriktig och prisvärd kost för att må bra. Vår förmåga att se till att livsmedel och dryck kan nå människor där de behöver dem, och samtidigt bevara deras näringsvärde, kommer att bli allt viktigare.  

Men vi kan inte åstadkomma det på planetens bekostnad. Världen behöver klara av utmaningen att tillgodose den ökade efterfrågan på livsmedel, men det finns också en stark förväntan på företag att hitta nya sätt att bedriva verksamhet som tar hänsyn till klimatkrisen och både skyddar och återställer miljön. 

Vår långa innovationshistoria och vårt outtröttliga sökande efter trygg tillgång till säkra, näringsriktiga livsmedel driver oss fortsatt framåt. I dag behöver göra detta på ett hållbart sätt. Vi tänker hitta nya vägar, med nya partner, för att hjälpa till att ta fram de lösningar våra kunder behöver på ett sätt som ger både samhällen och planeten möjlighet att blomstra.

Tetra Paks grundläggande värderingar

Människor vid utbildningscentrum på Tetra Pak

Kundfokus och långsiktighet​

Vi är alltid måna om att ge våra kunder mervärde och inspiration, för vi vet att de har valt oss framför våra konkurrenter. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Ryggtavla på en man från Tetra Pak

Frihet och ansvar

Vi har frihet att ta initiativ och med kraft agera utifrån Tetra Paks och våra kunders intresse. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.

Smarta koder på kartongförpackningar

Kvalitet och innovation

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.

Fyra män samtalar med medarbetare

Teamwork och glädje

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.

Globalt samarbete för att hitta nya livsmedelsvägar framåt

Genom åren har vi gjort stora insatser för att bekämpa hunger i världen, men på senare tid går framstegen långsammare. I dag uppskattas 690 miljoner människor i världen sakna tillgång till säkra och näringsriktiga livsmedel – det är mer än dubbelt så många som hela USA:s befolkning. Trots det går en tredjedel av alla odlade livsmedel förlorade eller kastas. Och alltför ofta odlas, produceras, bearbetas, förpackas, distribueras och konsumeras livsmedel på ett ohållbart sätt.  

Totalt sett finns det tillräckligt med livsmedel i världen för att förse hela jordens befolkning med mat. Därför vill vi dra vårt strå till stacken för att se till att de här livsmedlen i framtiden når alla som behöver dem, oavsett var de lever. Men vi kan inte utveckla och förbättra världens livsmedelssystem på egen hand. Det är därför vi gör vårt yttersta för att samarbeta med våra kunder, globala organisationer, partner, leverantörer och icke-statliga organisationer. Tillsammans kan vi forma ett säkrare – och mer rättvist – globalt livsmedelssystem.  

Skydda livsmedel, människor och vår planet – genom att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

Förpackningar har en avgörande roll i det globala systemet för livsmedelsleveranser. Vår teknik säkerställer inte bara att produkter transporteras på ett säkert sätt, utan också att det görs på ett sätt som skyddar livsmedlet och bevarar produktens näringsvärde och smak. Samtidigt som hållbarhetstiden blir många månader.  

Det är dock ingen hemlighet att förpackningar också har stor påverkan på vår planet. De bidrar till utarmningen av ändliga resurser, leder till koldioxidutsläpp och orsakar avfall i deponier och naturen. I dag har vi mer kunskap än någonsin om att nya sätt att producera och använda förpackningar kommer att bli avgörande för att kunna skydda vår planet och de samhällen som lever här. Det är därför vi har satt upp ett djärvt mål: Vi ska utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning – en som är tillverkad av ansvarsfullt anskaffade eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.

Vi samarbetar med ett ekosystem av innovationspartners, allt från etablerade globala företag till små uppstartsföretag, liksom akademiker, ingenjörer och forskare, och är fast beslutna om att öka andelen förnybart innehåll i våra förpackningar. Det innebär att vi minskar och i slutändan helt undviker de material som är mest skadliga för miljön och producerar en kartongförpackning tillverkad helt och hållet av växtbaserade material. Vår globala arbetsstyrka på hela 25 000 personer gör sitt bästa på att förverkliga den här ambitionen. Den är nämligen helt central, inte bara för våra framgångar som företag, utan också för att vår planet och människorna som bor här ska kunna blomstra.  

FLER BERÄTTELSER FRÅN VÅR VÄRLD

UTFORSKA MER

Läs mer om Tetra Pak

En flicka i gul klänning

Hållbarhet

Vi tar hänsyn till och prioriterar hållbarhet i varje länk av värdekedjan.

Tre personer sitter och står vid en sjö, ler och samtalar engagerat.

Nyheter och event

Vi tar hänsyn till och prioriterar hållbarhet i varje länk av värdekedjan.

En man arbetar vid ett transportband i en fabriksmiljö.

Lösningar

Vi utvecklar lösningarna som krävs för att säkerställa tillgången till säkra livsmedel.