PROTECTS WHAT’S GOOD​

Vår berättelse börjar med ett löfte. Ett löfte som vi har burit med oss ända sedan starten. Ett löfte – PROTECTS WHAT’S GOOD.

Varje beslut vi fattar börjar med detta. Det är anledningen till att vi fortsätter att driva oss själva och, tillsammans med kunderna, bedriva ett innovationsarbete för att förverkliga vår vision om att göra livsmedel säkra och tillgängliga i hela världen.

Vi tar ett aktivt ansvar i allt vi gör. Genom vårt engagemang, vår expertis och våra samarbeten arbetar vi hela tiden för att säkerställa kommande generationers välbefinnande. 

Tetra Pak PROTECTS WHAT’S GOOD –
vi skyddar livsmedel, människor och vår planet.​

VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Vi vill att människor i hela världen ska ha tillgång till säkra livsmedel av högsta kvalitet. Vi har legat i framkant när det gäller innovativ bearbetning och paketering av livsmedel sedan 1951, och vi hjälper våra kunder att tillgodose föränderliga konsumentbehov och minimera matavfallet.

Vi är fast beslutna att säkerställa fortsatta framgångar för våra kunder i framtiden. Genom att gå i spetsen för ny teknik i livsmedels- och dryckesbranschen och skapa nya, integrerade lösningar skapar vi värde åt våra kunder och hjälper dem att utforska nya möjligheter.​

VI SKYDDAR MÄNNISKOR

Vi arbetar hela tiden för att skydda människors hälsa och säkerhet i hela världen. Genom vår globala expertis och i nära samarbete med våra många leverantörer och partners försöker vi alltid berika livet och ekonomierna i de samhällen där vi verkar.

Vi uppmuntrar alla på Tetra Pak att ta ansvar. Det är ju trots allt vårt gemensamma kunnande och engagemang som gör oss till vad vi är – en mångsidig och inkluderande arbetsplats där vi alla hjälps åt att skydda det som är bra (protect what's good).​

VI SKYDDAR PLANETEN

Tetra Pak grundades på idén att en förpackning ska spara mer än den kostar. Med utgångspunkt i detta tankesätt är vår ambition i dag att våra åtaganden, lösningar och samarbeten ska hjälpa till att skydda vår planet genom att ge positiva effekter på klimatet och resurserna.

Vi är fast beslutna att minska våra produkters och tjänsters miljöpåverkan, och vi genomför och initierar hela tiden kollektiva åtgärder som hjälper till att skapa en hållbar morgondag, utan att för den skull ge avkall på livsmedelssäkerhet eller kvalitet.​

WHAT’S GOOD

Vi arbetar hårt med ”protect what's good” – att skydda det som är bra för din mat och dryck, bra för miljön och bra för dig.