Vårt stöd till Ukraina

Tetra Pak fördömer bestämt Rysslands invasion av Ukraina. Våra tankar går till våra medarbetare, vänner, partners, leverantörer, konsumenter och kunder och deras släkt och vänner vars liv och försörjning hotas av det tragiska och förödande kriget. Vi stöder alla dem som har drabbats av våldsamheterna och stämmer in i den globala kör som kräver ett omedelbart eldupphör och att Ukraina ska få förbli ett självständigt och demokratiskt land.

Redan från början har vår främsta prioritet varit att värna om säkerheten för våra medarbetare och deras familjer som vi försöker stödja på både praktisk och ekonomisk väg. Vi gör också vårt yttersta för att stötta våra kunder i Ukraina som fortsätter att bedriva sin verksamhet för att säkerställa livsmedelsförsörjningen till den ukrainska befolkningen. Dessutom samarbetar vi med flera humanitära hjälporganisationer för att hjälpa människor i Ukraina och flyktingar i grannländerna. 

Ukrainska barn leker med en kartongförpackning

Stöd till humanitära hjälpinsatser

Tetra Laval, den koncern där Tetra Pak, Sidel och De Laval ingår, har skänkt 10 miljoner euro till humanitära hjälpinsatser till stöd för människor i Ukraina och dem som har tvingats fly till grannländer på grund av kriget. Vi samarbetar med flera humanitära hjälporganisationer för att stödja hjälpinsatser och säkerställa distributionen av viktiga varor till berörda. Vi samarbetar med hjälporganisationer som UNICEF, Rädda barnen, Röda korset och Läkare utan gränser.

I donationen ingår 1 miljon euro till UNICEF och dess partners som arbetar för att nå ut till barn i Ukraina och grannländerna. Deras insatser omfattar bland annat

  • leverans av medicinsk utrustning till 49 sjukhus i nio ukrainska regioner, bland annat Kiev, Charkiv, Dnipro och Lviv för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för 400 000 mödrar, nyfödda och barn
  • distribution av vatten och hygienartiklar till belägrade samhällen
  • utöka antalet mobila barnskyddsteam som arbetar i akuta konfliktområden. De har hittills levererat 63 containrar med livräddningsutrustning för att hjälpa till att tillgodose behoven hos fler än två miljoner barn
  • samt upprätta så kallade Blue Dots, säkra platser som erbjuder allt som behövs för att skydda kvinnor och barn, i samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), myndigheter i olika länder och organisationer i civilsamhället.

Vår donation till Rädda barnen har hittills hjälpt dem att nå över 210 000 människor med förnödenheter och hjälp i Ukraina och grannländerna. I Rumänien tillhandahåller välgörenhetsorganisationen tält och mat vid gränsövergången och stöder en rumänsk restaurang och dess volontärer som varje dag serverar 1 000 portioner mat till barn och familjer som flyr över gränsen. De medel som har skänkts används också för att upprätta hjälpcenter vid gränsen för att ta emot familjer och barn som kommer från Ukraina och dela ut förnödenheter.

Rädda barnen hjälper också flyktingar på sex mottagningscenter och förnödenheter är på väg till fyra flyktingläger i nordöstra Rumänien. Hjälporganisationen erbjuder stöd i form av kontakter och skapar barnvänliga platser där ukrainska barn kan leka och återhämta sig från det svåra de har varit med om.

Familjer tar emot hjälp från Rädda barnen

Återstående medel har fördelats mellan flera hjälporganisationer, bland annat Röda korset och Läkare utan gränser, för att erbjuda medicinsk hjälp till befolkningen i Ukraina och grannländerna, och till lokala kunder som hjälper till att distribuera säkra livsmedel. Röda korset i Ukraina har nu närmare ett dussin mobila hälso- och sjukvårdsteam som erbjuder stöd vid psykisk ohälsa. Teamen delar också ut förpackade drycker, där förnödenheter kommer från våra kunder i Polen och Moldavien, samt stöd till våra kunder med produktion och distribution av mat direkt i Ukraina, bland annat hittills 950 000 förpackningar med mjölk.

I Ungern har Röda korset, med hjälp av spanska Röda korset, upprättat vårdcenter vid gränsövergången för att erbjuda första hjälpen, primärvård och stöd vid psykisk ohälsa. 

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières) har kunnat använda donationerna för att hjälpa till att importera över 800 ton medicinsk utrustning till hela Ukraina. Mobila kliniker som drivs av välgörenhetsorganisationen har tillhandahållit över 800 konsultationer till människor som sökt skydd mot flygangrepp på tunnelbanestationer. Organisationen erbjuder också utbildning för att hjälpa sjukhus att ta hand om det stora antalet dödsoffer och utföra operationer av krigsskador. 

Vi hjälper kunderna att upprätthålla matleveranserna i Ukraina

Kriget har orsakat stora störningar i logistiken och påverkat våra kunders förmåga att verka inom Ukraina. Därför är det svårt att förse Ukrainas befolkning med mat på ett säkert sätt. Trots utmaningarna gör vi vårt yttersta för att stötta våra kunder i Ukraina så att de kan fortsätta sin verksamhet genom att tillhandahålla förpackningsmaterial, reservdelar och tjänster och samtidigt se till att säkerheten för våra medarbetare har högsta prioritet. Leveranser av förpackningsmaterial har styrts om från andra konverteringsfabriker utanför regionen och vi försöker hela tiden hitta andra sätt att fortsätta förse våra kunder med produkter och tjänster.

Gaffeltruck med en trälåda från Tetra Pak

Vi stöder våra anställda och deras familjer i Ukraina

Säkerheten för våra anställda och deras familjer har alltid högsta prioritet. Vi upprätthåller kommunikationen med dem, samordnar direkt mellan ukrainska kollegor och vårt globala responsteam och erbjuder evakueringshjälp i samarbete med externa partners inom resesäkerhet om och när så är praktiskt möjligt.

Vi erbjuder också tillfälligt ekonomiskt stöd, även till boende, mat och/eller dagliga utgifter för medarbetare och deras familjer (inklusive partner, barn och föräldrar) som har lyckats fly till andra länder i Europa samt tillgång till information om boende och skola som erbjuds av myndigheterna i sådana andra europeiska länder.

Vi har även startat ett Employee Assistance Programme (EAP) för att förse Tetra Paks anställda och familjemedlemmar med rådgivning, resurser och information i personliga och arbetsrelaterade frågor – dygnet runt, sju dagar i veckan.

Stöd från medarbetare i grannländer

Många av våra medarbetare, framför allt i Ukrainas grannländer, har gjort fantastiska insatser för att organisera insamlingar till stöd för lokala hjälporganisationer. Lokalt stöd har getts till organisationer som Polish Humanitarian Action, Röda korset i Polen och Ungern samt Voivodeship-programmet för humanitär hjälp till ukrainska flyktingar, bland annat. Den här hjälpen har hittills använts för att erbjuda förnödenheter i form av mat, hygienartiklar, medicinsk utrustning och textilier som filtar och sovsäckar.

Våra tankar går till de miljontals människor som har drabbats till följd av kriget och vi hoppas innerligen att freden ska återvända till regionen.