Tetra Paks verkställande ledningsgrupp

Koncernchef och vd

Adolfo Orive

Adolfo Orive är sedan april 2019 vd och koncernchef. Sedan november 2021 är han medlem i företagets verkställande ledningsgrupp och var tidigare medlem i det före detta globala ledarskapsteamet från och med 2014.

Med en karriär inom Tetra Pak, som sträcker sig över två decennier, har Adolfo Orive haft ledande befattningar inom olika funktioner och regioner — och gått i spetsen för en hållbar, lönsam tillväxt på flera marknader och kluster där han har varit ansvarig. Adolfo har haft en mycket viktig roll när det gäller att definiera företagets strategi och har varit en drivande kraft bakom vårt varumärkeslöfte att skydda det goda: Protects what's good – skydda livsmedel, människor och planeten.

Adolfo kommer ursprungligen från Mexiko och har en kandidatexamen i Industrial Engineering vid Ibero-American University (IBERO) och en masterexamen i Business Administration vid Autonomous Institute of Technology (ITAM) i Mexiko.

Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment

Charles Brand

Charles Brand är Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var han Cluster Vice President för Europa och Centralasien sedan april 2019 och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan 2015.

Charles har tidigare haft flera högre chefsbefattningar, däribland Executive Vice President för Product Management & Commercial Operations och Managing Director i Taiwan. Han började på företaget under 1985 som Electronics Development Engineer.

Charles är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är från Storbritannien och har en examen i elektroteknik från Lunds tekniska högskola.

Executive Vice President för Finance & Supplier Management

Bruce Burrows

Bruce Burrows är Executive Vice President för Finance & Supplier Management och medlem i vår verkställande ledningsgrupp sedan november 2021. Innan dess var han Senior Vice President för Finance, Supplier Management & Business Transformation och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan 2012.

Bruce har tidigare haft flera högre chefspositioner inom företaget sedan 1995 när han började som Management Accountant, med bas i Sydafrika.

Bruce är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är sydafrikan och har examina i handel och redovisning från University of Natal i Sydafrika. Han är Chartered Certified Accountant (Sydafrika), Chartered Management Accountant (Storbritannien) och Certified Global Management Accountant (USA).

Executive Vice President för Packaging Solutions

Ola Elmqvist

Ola Elmqvist är Executive Vice President för Packaging Solutions och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Processing Solutions & Equipment och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan maj 2019.

Ola har tidigare haft flera ledande befattningar, bland annat Vice President Business Unit Liquid Food, Vice President Supply Chain Operations i Greater China och North-East Asia & Oceania samt Managing Director Tetra Pak South-Eastern Europe. Han inledde sin karriär på Tetra Paks fabrik i Lund 1990 som Production Management Trainee.

Ola är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är svensk och har en masterexamen i elektronik och elektroteknik från Lunds tekniska högskola.

Executive Vice President för Services

Roberto Franchitti

Roberto Franchitti är Executive Vice President för Services och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Services & Quality och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan november 2019.

Roberto har tidigare innehaft flera ledande befattningar, däribland Vice President, Carton Value and Economy Platform och Cluster Leader Services, Sydeuropa. Han kom till företaget 2007 som programchef för utveckling och teknik.

Roberto är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är italiensk-brittisk och har en examen i maskinteknik från Anglia Ruskin University i Storbritannien.

Executive Vice President för Sustainability & Communications

Lars Holmquist

Lars Holmqvist är Executive Vice President för Sustainability & Communications och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Packaging Solutions & Commercial Operations och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan april 2019.

Innan dess hade Lars flera ledande befattningar inom företaget, bland annat Vice President Marketing för de europeiska och centralasiatiska regionerna och Managing Director för Tetra Pak Adria och senare för Tetra Pak South-Eastern Europe. Han började inom företaget 1991 som Management Trainee.

Lars är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är svensk och har en masterexamen i Industrial Marketing & Mechanical Engineering från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Executive Vice President för Market Operations

Tatiana Liceti

Tatiana Liceti är Executive Vice President för Market Operations och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var hon Cluster Vice President för Amerika och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan april 2019.

Hon började på företaget 1998 och har haft flera ledande befattningar, bland annat vd för Tetra Pak Mexico, Tetra Pak Andina och Tetra Pak Peru.

Tatiana är baserad i Lausanne, Schweiz. Hon kommer från Peru och har en masterexamen i företagsekonomi från Babson College, Massachusetts, USA.

Executive Vice President för Development & Technology

Laurence Mott

Laurence Mott är Executive Vice President för Development & Technology och medlem i den verkställande ledningsgruppen sedan november 2021. Dessförinnan var han Executive Vice President för Development & Engineering och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan 2018.

Laurence började på Tetra Pak år 2001 som Aseptic Technology Manager, baserad i Sverige. Sedan dess har han haft ett flertal högre chefsbefattningar, däribland Vice President Packaging Technologies och Vice President Carton Bottle & Gable Top Packaging Platform.

Laurence är baserad i Lausanne, Schweiz. Han är britt och har en doktorsexamen i Fibre Science and Mechanics från University of Maine och en masterexamen i naturvetenskap från University of Wales, Storbritannien.

Executive Vice President för Human Resources & Transformation

Phil Read

Phil Read är Executive Vice President för Human Resources & Transformation och medlem i vår verkställande ledningsgrupp sedan november 2021. Innan dess var han Senior Vice President för Human Resources (HR) och medlem i det tidigare globala ledarskapsteamet sedan 2014. Han är också Group HR Officer för Tetra Laval Group.

Phil kom till företaget 2008 som Vice President HR Supply Chain efter att ha arbetat på Dow Chemical och Novartis Pharmaceuticals. Han utsågs senare till Vice President HR Packaging Solutions.

Phil är baserad i Storbritannien. Han är britt och har en masterexamen i naturvetenskap från Cambridge University samt i internationella relationer från University of Bristol, Storbritannien.