Så källsorterar du kartong

Alla vet inte att använda mat- och dryckeskartonger är återvinningsbara. I Sverige sorterar du mat- och dryckeskartonger tillsammans med pappersförpackningar.

Om du vill ge din kartong ett nytt liv1 kan du kontakta kommunen där du bor för att få reda på hur de samlar in avfall i ditt område.

Du kan också läsa mer på returkartong.se

 

Varför är det viktigt att källsortera kartong?

Allt börjar med att källsortera kartong rätt – så att den kan samlas in och skickas till återvinning. Varje mat- och dryckeskartong som du lägger i återvinningskärlet bidrar till en ny resa och ser till att värdefulla resurser används.

1Kartong kan återvinnas när lämplig infrastruktur för sortering, insamling och återvinning finns på plats.