Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Whitepaper: Bygga tåliga och stabila livsmedelssystem

Livsmedelssystemets globala aktörer har en unik möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med utmaningarna för våra livsmedelssystem.

 

Detta whitepaper kan fungera som en utgångspunkt för samtal, eftersom det redovisar våra tankar och ambitioner kring det här arbetet och hur det kan angripas från olika vinklar. 

framsida av häfte mot kartongbakgrund

UTFORSKA MER

framsida av häfte mot kartongbakgrund

Bläddra i åtgärdshäftet

Få en helhetsbild av vårt arbete och våra hållbarhetsåtgärder för att skapa en positiv inverkan på livsmedelssystemen och planeten. Följ våra tankar och låt dig inspireras.

casehäfte mot orange bakgrund

Se framgångsberättelserna i praktiken

Vill du göra din livsmedelsproduktion mer effektiv? Eller bemöta konsumenternas krav på hållbara förpackningar? Bläddra igenom våra case för att se vad våra kunder har uppnått med hjälp av våra förnybara förpackningslösningar, effektiva processtekniker och experttjänster.

framsida av häfte mot kartongbakgrund

Låt dig inspireras: Rapport om miljötrender bland konsumenterna

Vår konsumentrapport visar att 78 procent av de globala konsumenterna oroar sig för miljön, och den globala klimatkrisen är fortfarande en av de största källorna till oro. Ladda ned vår rapport för att läsa mer om konsumenternas reflektioner över miljöfrågor och deras inställning till hållbara, klimatsmarta förpackningar.