Vikten av att vara öppen för nya perspektiv och idéer

I vår snabbrörliga värld måste vi hela tiden vara beredda på att reagera, anpassa oss och komma med nya lösningar för att klara branschens största utmaningar. Vi hjälper våra kunder att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av ny teknik, komplexa globala distributionskedjor och pressande konsumentkrav på säkra livsmedel av hög kvalitet. Genom att titta närmare på samhälle, institutioner och tillsynsmyndigheter strävar vi efter att utforma en innovationsvänlig spelplan som gör det möjligt att förändras tillsammans – som en och samma bransch.

Ett ekosystem av samarbete med kartongleverantörer

Verksamhetsmodellen med linjära distributionskedjor börjar bli föråldrad, och förpackningsindustrin måste anpassa sig. Därför har vi byggt en ny samarbetsmodell för att ta itu med branschens hållbarhetsutmaningar tillsammans. Vi bildar strategiska partnerskap med leverantörer, producenter, forskningsinstitut och nystartade företag, i syfte att nå vårt mål att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Nya framsteg med Lunds universitet

Vi har ingått ett femårigt strategiskt partnerskap med Lunds universitet. Genom att skapa en plattform för branschexperter, studenter och professorer för att dela idéer och resurser, banar vi tillsammans väg för nya lösningar i värdekedjan för livsmedel – från att skapa nya och hållbara material från skogsresurser till att utveckla emulgerade produkter och förnya förpackningarnas form och format.

Skapa en smart plattform för anläggningsutveckling – tillsammans

Tillsammans med Hexagons PPM-division – världsledande leverantör av teknisk programvara för design, konstruktion och drift av anläggningar, fartyg och offshoreanläggningar – skapade vi en plattform för anläggningsutveckling som integrerar Hexagons programvara med Tetra Paks kunskap inom livsmedelsproduktion. Med hjälp av virtuella visualiseringar kan kunder utforma produktionsanläggningar i samarbete med leverantörer och välja de lösningar som passar bäst för deras specifika behov.

Innovation med globala partner så att barn kan få mat

I närmare 70 år har vi arbetat tillsammans med icke-statliga organisationer, stater, kunder och partner på områden som skolmåltider och nutritionsprogram. Vi erbjuder vår expertis, kunskap och tillgång till vår innovation. År 2019 fick 68 miljoner skolbarn i 56 länder mjölk eller andra näringsrika drycker i förpackningar från Tetra Pak – och nio miljarder Tetra Pak-förpackningar används årligen.
Kunder som pratar

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovationshandbok

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Kvinnlig operatör i laboratorium

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.