2017-08-30

​Skolmåltider i Myanmar

Utmaningen: Enligt FN:s World Food Programme (WFP) lider ett av tre barn i Myanmar av kronisk undernäring.

Initiativet: Skolmjölksprogrammet i Myanmar lanserades 2013 av regeringen i Republiken Unionen Myanmar, med teknisk support från Tetra Laval Food for Development. Målet har varit att göra skolmjölksprogrammet till ett nationsövergripande program, så att alla barn i Myanmar skulle få tillgång till näringsrik mjölk. 

Su Sanda Hlaing är ansvarig för programmet, som nu når ut till 26 000 barn. Hennes team övervakar och utvecklar programmet, i nära samarbete med representanter från utbildningsdepartementet. De besöker var och en av skolorna med jämna mellanrum och står i direkt kontakt med lärare, föräldrar och samhällsrepresentanter för att utvärdera mjölkens betydelse för barnen. För att vara säker på att mjölken följer de högt ställda hygien- och säkerhetsstandarderna har man upprättat protokoll för säker förvaring samt rapporter om mjölkförbrukning, avfallshantering och andra säkerhets- och kvalitetsprotokoll.

Värdet: Den näringsrika mjölken har rönt stor acceptans hos barnen och hos samhället. I de berörda skolorna har antalet inskrivna elever ökat och andelen avhopp minskat. Vid Institut de Recherche pour le Developpement genomför man en näringsstudie av skolmjölksprogrammets effekter, och denna blir klar 2017. 

Framtiden: Det finns en viktig koppling mellan skolmjölken och mejerisektorn, eftersom efterfrågan på mjölk i skolorna är en nyckelmarknad för småskaliga mjölkbönder. Ett nationsövergripande skolmjölksprogram skulle gynna både barnen och småbrukarna, vilket i sin tur skulle utveckla den lokala mjölkproduktionen.