2020-01-24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Den perfekta matchningen: Beckers bester och Tetra Pak® Craft förpackningsmaterial

Historian i korta drag

När den inhemska juicemarknaden började gå nedåt bestämde sig den tyska producenten beckers bester för att satsa på en förpackning som kunde göra så att företagets nya sortiment stack ut i konkurrensen och lyfte fram företagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Tetra Prisma® Aseptic 1000 Square med biobaserad HeliCap™, med Tetra Pak® Craft förpackningsmaterial​, skulle visa sig vara den perfekta lösningen. Den nya förpackningen är en nyhet på marknaden och har utformats för att tilltala beckers målgrupp bland konsumenterna. Dessutom erbjuder den betydande miljöfördelar. 

Tetra Prisma kartongförpackningar, beckers bester

​​Om företaget

Beckers besters rötter går tillbaka till början av 1930-talet då företagets grundare, jordbrukaren Bertha Becker, bestämde sig för att börja tillverka och sälja juice av de äpplen hon fick över. I dag tillverkar företaget fler än 300 olika produkter, däribland juice, nektar och fruktdrycker på sin anläggning i tyska Lütgenrode, Niedersachsen. Det är fortfarande ett familjeföretag. Ägaren och vd:n Sebastian Koeppel är Bertha Beckers barnbarnsbarn, och företaget har bibehållit ett starkt fokus på naturliga, högkvalitativa produkter. Hållbarhet är en annan viktig prioritering för beckers bester: Företaget har varit koldioxidneutralt sedan 2014 och har ett eget biomassakraftverk och egen behandling av avloppsvatten, och år 2018 bestämde man sig för att avsluta sin PET-verksamhet.

Tetra Pak och beckers bester: gedigen erfarenhet inom innovation

Tetra Pak och beckers bester har en nära relation, och det finns en gedigen erfarenhet av innovation i de båda företagen. År 2016 implementerade beckers bester sin första förpacknings- och processlösning tillsammans med Tetra Pak. Nylanseringen av designen för Tetra Prisma® Aseptic-serien år 2017 var viktig och gjorde att beckers bester kunde uppnå större differentiering för sina produkter på marknaden. beckers bester har också Tetra Pak Maintenance System och tidigare i år implementerade man Daily Management System (DMS) och Focused Improvement (FI). Tillsammans med kolleger från Services Industry 4.0 Solutions arbetar man för att öka den övergripande produktionskapaciteten och minska driftkostnaderna.

En nedåtgående marknad och växande miljömedvetenhet

Samtidigt som beckers besters volymer har fortsatt växa har juicemarknaden i Tyskland på det stora hela gått nedåt under ett antal år. Konsumenterna blir alltmer medvetna om miljö- och hållbarhetsfrågor och letar efter företag som ska ta ledningen på detta område. beckers bester bestämde sig för att bygga vidare på sin befintliga portfölj av icke-koncentratbaserade juicer i kartongförpackningar och dessutom ytterligare befästa sitt hållbarhetsarbete genom att lägga till ett antal ekologiska juicer. Företaget letade efter ett förpackningsmaterial som skulle matcha produktkonceptet och kunde användas på de befintliga linjerna utan krav på ytterligare investeringar. 

En perfekt matchning

Tetra Pak arbetade nära beckers bester för att identifiera den perfekta förpackningslösningen för det nya sortimentet av ekologisk juice och nektar. Tetra Prisma Aseptic 1000 Square med biobaserad HeliCap, med Tetra Pak Craft förpackningsmaterial, visade sig vara det perfekta valet. Med sitt naturliga utseende passar detta innovativa material perfekt för produkter som lägger tonvikt på naturliga ingredienser och äkthet. Dessutom gav det beckers bester en möjlighet att föra ut en nyhet på marknaden. Förpackningens miljöprofil är imponerande totalt sett. Oblekt, obestruken kartong tillverkad av FSC™-certifierat trä, och både locket och polyetylenfilmen är tillverkade av 100 % biobaserad plast. Förpackningen med förpackningsmaterialet Tetra Pak Craft väger dessutom cirka 5 % mindre än med bestruken duplexkartong. Allt detta resulterar i minskade koldioxidutsläpp – vilket är mycket uppskattat av beckers bester och helt i linje med företagets hållbarhetsstrategi. Dessutom bistod Tetra Pak beckers bester i designarbetet för det senaste ekologiska produktsortimentet och hjälpte till att bygga upp ett säljpaket för detaljhandeln. 

Fokus på kvalitet och miljö

Fem sorters juice – äpple, röd druva, apelsin, körsbär och rabarber – lanserades tidigare i år till ett premiumpris på 2,29 euro jämfört med 1,79 euro för det befintliga sortimentet. Alla fem sorterna är certifierade ekologiska, 100 % veganska och fria från tillsatser och konserveringsmedel. För närvarande finns produkten tillgänglig i samma butiker som beckers besters övriga produktlinjer samt online. Företaget har också planer på att rikta in sig på ekologiska stormarknader. I en omfattande reklamkampanj som bland annat drivs via onlinekanaler och sociala medier riktar företaget in sig på främst två grupper – ”personer som gillar det naturliga” och som redan köper ekologiska livsmedel och drycker samt "bovärmare", det vill säga föräldrar som bryr sig om kvalitet och som också vill ha en lättare och mer användarvänlig förpackning än återvinningsbara glasflaskor. 

Från kunden

”Vi förstår att våra kunder kan ha goda skäl att vilja använda engångsförpackningar i sin vardag. Vi erbjuder det – på ett så hållbart sätt som möjligt – i dryckeskartonger. Tetra Paks egna, högt ställda, hållbarhetsmål visar att de är rätt partner att ha vid vår sida”. Sebastian Koeppel, VD, beckers bester​.

* Mafowerk consumer insights, Fruchtsaft 2017.​

beckers bester i korthet:

Huvudkontor: Lütgenrode, Niedersachsen

Anställda: 130

Årlig omsättning: 50 miljoner euro

Varumärkesrankning, Tyskland*: nr 6 inom spontan varumärkesmedvetenhet, nr 4 inom rekommendationsgrad i fråga om fruktjuicemärken

Exportmarknader: Kina, Ryssland, Hongkong, Rumänien

Affärer med Tetra Pak: En Tetra Pak® Aseptic Tank, en Tetra Pak® Pasteurizer, en Tetra Pak® CIP-enhet, en Tetra Pak® A3/Flex-linje för Tetra Prisma® Aseptic 1000/750ml Square med biobaserad HeliCap™ 27 och en Tetra Pak®