2014-10-22

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rengöring på plats säkerställer livsmedelsskydd

Vad är Cleaning In Place (CIP) “rengöring på plats”?

Rengöring på plats, eller Cleaning In Place (CIP), avser de mekaniska och kemiska system som behövs för att färdigställa utrustning för livsmedelsberedning, antingen efter en körning som har genererat normal nedsmutsning och normalt slitage eller när en beredningslinje byter från ett recept till ett annat.

Varför är CIP (rengöring på plats) viktigt?

Rengöring är ett måste inom livsmedelsindustrin och är en nödvändig förutsättning för att säkerställa livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. Rengöring är en integrerad del av produktionscykeln. Rengöringen står i fokus eftersom den i mycket hög grad påverkar tillgängligheten och driftkostnaden, vilket i sin tur bidrar till tillverkarens prestanda, däribland förmågan att minska förbrukningen av energi, resurser och rengöringsmedel.

Varför fokusera på rengöring?

  • Säkerställa livsmedelssäkerhet och hög produktkvalitet
  • Uppfyll lagstiftningen
  • Maximera drifttiden och minimera avbrottstiden
  • Minska belastningen på miljön

Vem är den här handboken till för?

Den här handboken är till för produktionschefer, projektansvariga, kvalitetsansvariga och andra som hjälper till att driva fabriker för livsmedelsberedning. Den är också användbar för personal inom forskning och utveckling som utvecklar nya produkter eller planerar investeringar i ny fabriksutrustning eller nya processlinjer.

​​Kontakta våra experter

Du kan få mer information genom att kontakta våra experter på e-postadressen FCDairy.ProcessingSolutions@tetrapak.com​​​​​

Handbok

Registrera dig för handboken Rengöring på plats säkerställer livsmedelsskydd

Fyll i det här formuläret för att ladda ned detta dokument och många andra från vår webbplats.
Vattenstänk