2016-10-06
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vetenskaplig artikel:

Ändrade rengöringsparametrar kan öka drifttiden i UHT-anläggningar

Vilken är den bästa och snabbaste metoden att rengöra processutrustning som används för UHT-behandling av mejeriprodukter?

Tetra Pak stödde nyligen ett forskningsprojekt som utrett hur man kan skapa den snabbaste och effektivaste rengöringsmetoden för UHT-processutrustning i mejeritillämpningar. Projektet utfördes på SP Food & Bioscience i Göteborg och tittade närmare på strukturen och sammansättningen hos smuts på värmeytor i syfte att urskilja de viktigaste rengöringsparametrarna. Resultaten visar att producenter bara genom att ändra rengöringsparametrar kan uppnå betydande besparingar i form av både ökad drifttid och minskad energiförbrukning. 

Registrera dig för att ladda ned den vetenskapliga artikeln om hur ändrade rengöringsparametrar kan öka drifttiden i UHT-anläggningar

Vetenskaplig artikel

Registrera dig för att få den vetenskapliga artikeln

Registrera dig för att få den vetenskapliga artikeln: Ändrade rengöringsparametrar kan öka drifttiden i UHT-anläggningar
Mjölk som skvätter