Förpackningens nya roll som digitalt verktyg

Digital teknik förändrar livsmedels- och dryckesindustrin snabbt. Förpackningar är inte längre bara något absolut grundläggande som handlar om användarvänlighet och produktskydd – det handlar också om uppkoppling.

Genom att utnyttja Tetra Pak® Connected Package-plattformen och de unika funktionerna för kodutskrift kan producenterna förvandla sina förpackningar till fullskaliga databärare. Detta ger ökad spårbarhet, mer produktinformation och naturligtvis nya, coola möjligheter att interagera med konsumenterna.

Framtiden för förpackningar är utan tvekan digital och Tetra Pak skapar snabbt digitala lösningar som hjälper varumärkesägarna att hålla jämna steg med utvecklingen inom Industry 4.0.

Skanning av QR-kod på kartongförpackning

En titt in i framtiden

Först kom den kodade förpackningen med en typ av streckkod som kunde skannas, men anslutningsmöjligheterna var begränsade. Sedan kom den uppkopplade förpackningen, med en unik skanningsbar kod på varje enskild förpackning.

Dessa unika koder gör det möjligt att spåra plats och historia för en produkt från källa till återvinning. I stället för att läsa ett meddelande som är tryckt på själva förpackningen kan konsumenterna nu skanna koden med sina telefoner och kliva in i en ny, webbaserad värld.

I framtiden kommer det också att finnas smarta förpackningar och förpackningen kommer att vara medelpunkten i den uppkopplade värdekedjan. Hur skulle detta kunna se ut?

Föreställ dig att du håller på och bestämma vad du ska laga till middag. En dag kommer den intelligenta förpackningen att kunna kommunicera med de smarta maskinerna i ditt hem, till exempel kylskåpet. Du får omedelbar och korrekt information om vad som redan finns i ditt kylskåp, hur mycket som finns kvar och när livsmedlen går ut. Baserat på ditt tidigare beteende får du, utifrån matpreferenser och favoritrecept, förslag på vad du kan laga. Om vissa ingredienser saknas får du automatiskt ett förslag om att köpa mer av dem. Allt detta är tidsbesparande och bekvämt och kan minska ditt livsmedelsslöseri. Den uppkopplade lösningen gör allt åt dig förutom att laga maten.

Med tanke på utvecklingen av Internet of Things (IoT) och framstegen inom förpackningsteknik, kan denna vision bli verklighet snabbare än du tror.

Den uppkopplade förpackningen i dag

Det som är möjligt med dagens digitala teknik är ”den uppkopplade förpackningen”. Redan nu hopar sig möjligheterna i takt med att fler och fler tillverkare börjar utnyttja de anslutningsmöjligheter som digitaliseringen erbjuder. Med en unik skanningsbar kod på varje förpackning omvandlas produkterna direkt till interaktiva mediekanaler. Lösningarna med uppkopplade förpackningar kan delas in i två huvudkategorier: Konsumentengagemang och Track & Trace.

Lösningar för konsumentengagemang

I det här fallet blir den uppkopplade förpackningen en inkörsport till nya, digitala upplevelser för konsumenterna. De kan enkelt skanna koden för att testa äktheten hos ett varumärke eller låsa upp nya, coola marknadsföringskampanjer: skanna och vinn-kampanjer, lojalitetskampanjer, information om produktens ursprung och mycket annat.

Konsumentengagemang ger varumärkesägarna en möjlighet att nå fram genom bruset och interagera med sina målgrupper i syfte att differentiera sitt erbjudande, öka lojaliteten och öka försäljningen. Samtidigt kan konsumentuppgifter samlas in och analyseras i realtid.

Spårning

Den unika koden kommer snart också att möjliggöra fullständig spårbarhet. Tetra Pak® Connected Package-plattformen gör det möjligt att spåra produkter genom hela värdekedjan för att förbättra produktionen, kvalitetskontrollen och transparensen i distributionskedjan.

Tillverkarna kommer att kunna spåra produkternas historik och plats och därmed övervaka marknadsprestanda och potentiella problem. På samma sätt ökar återförsäljarnas synlighet i distributionskedjan och realtidsinsikterna blir större, vilket gör att distributörerna kan spåra lagerrörelser, övervaka leveransprestanda och få varningar när problem uppstår.

Både hårdvara och mjukvara

Våra lösningar för konsumentengagemang och Track & Trace stöds av den övergripande Tetra Pak® Connected Package-plattformen – en kombination av hård- och mjukvara som ger producenterna det de behöver för att komma igång och nå ut till marknaden snabbt.

Plattformen utgör ett integrerat erbjudande för att skapa och skriva ut unika koder, tillgång till en utvecklarportal och ett API-bibliotek, verktyg för hantering av kampanjer och en instrumentpanel för övervakning av resultat i realtid.

Tetra Pak® Connected Package-plattformen är helt skalbar och finns i hela världen. Den är framtagen speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin.

Med hjälp av kodgenerering, digitala utskrifter och datahantering kommer Connected Package-plattformen – som lanserats av Tetra Pak och drivs av Microsoft Azure – att innebära nya fördelar för såväl livsmedelstillverkare som återförsäljare och konsumenter.

Kundcase: Digital skanna och vinn-kampanj

En mejeriproducent i södra Europa tillverkade en mjölkprodukt som röstades fram till årets produkt. Naturligtvis ville de fortsätta vara konsumenternas förstahandsval, men den totala marknadsandelen var på nedåtgående. Det räckte inte för producenterna att fortsätta göra det de alltid hade gjort. De behövde vara mer innovativa och nå ut till konsumenterna på ett roligt och interaktivt sätt.

​Tetra Pak försåg kunden med allt som behövdes för att genomföra kampanjen – från utrustning för kodning av förpackningar till mobilappen för konsumenterna och kampanjhanteringsverktygen. Konsumenterna hämtade appen och använde den för att skanna den tryckta koden längst upp på förpackningen, vilket i sin tur gav dem möjlighet att samla poäng och vinna priser.

Med hjälp av Tetra Paks digitala instrumentpanel kunde kunden övervaka kampanjresultatet i realtid. Som ett resultat av att prestandan spårades kunde kunden göra små förändringar i appen för att säkerställa maximal framgång för kampanjen.

Instrumentpanelen visade totalt 17 000 användare – tre gånger så många konsumenter som mejeriproducenten hade kunnat vänta sig med en traditionell kampanj. Sammanlagt skannade användarna förpackningen 325 000 gånger, och produktförsäljningen ökade med 16 procent. Dessutom minskade antalet reklamationer – en positiv kedjereaktion av realtidsövervakningen.