2015-08-01

Utbildning av konsumenter – risker och fördelar

På vissa marknader köper konsumenterna fortfarande mjölk i lösvikt ur plastpåsar eller använda plastflaskor. Flera studier har visat riskerna med att dricka den typen av mjölk, som ofta säljs i kvartersbutiker eller av dörrförsäljare. I motsats till vad många tror är mjölk i lösvikt ofta kontaminerad och innehåller mycket bakterier. En annan vanlig missuppfattning är att förpackad mjölk innehåller ohälsosamma tillsatser.

Förbättrar bilden av UHT-mjölk i Marocko

En kampanj av Tetra Pak Maghreb har som mål att sprida kunskap om fördelarna med UHT-mjölk som har steriliserats vid höga temperaturer och har en livslängd i rumstemperatur på sex till nio månader, samt visa för låginkomstkonsumenter att UHT-mjölk är prisvärd. Kampanjen startade andra kvartalet 2014 och är en direkt reaktion på konsumenternas funderingar kring hur UHT-mjölken kan ha så lång livslängd utan konserveringsmedel, och protester mot prishöjningar som under senare tid pressat hushållen. Det första steget var att få medias uppmärksamhet och därför arrangerades en rundabordskonferens under ledning av ordföranden i Marockos nutritionistförening. Den följdes upp av en rad pressmeddelanden och enskilda intervjuer. Under 2015 satsar vi på förpackningsreklam och digital marknadsföring samt anordnar arrangemang för läkare och näringsexperter som har goda förutsättningar att sprida kunskap om UHT-mjölk.

Landskap med kor

Samarbete ger resultat

Vi samarbetar med våra kunder för att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna med att konsumera obehandlad och oförpackad mjölk under okontrollerade former. Samtidigt som vi betonar fördelarna med förpackad mjölk som en hälsosam näringskälla. Våra åtgärder tangerar flera av FN:s Millennium Development Goals och visar hur ett brett samarbete kan bidra till att förbättra livsmedelsskydd och utveckla vår verksamhet.

Möter utmaningarna i Turkiet

Under de senaste åren var mjölk i lösvikt åter ökat i popularitet i Turkiet. Mjölk i lösvikt ses i allt högre utsträckning som en hälsosam och naturlig produkt. Samtidigt har UHT-mjölken fått mycket negativ publicitet och förknippats med både tillsatser och allvarliga hälsorisker. Nu har Tetra Pak i Turkiet och Kaukasus lanserat ett omfattande initiativ i syfte att reda ut missuppfattningarna och öka medvetenheten om fördelarna med UHT-mjölk. Det gör vi genom att stärka banden till industrin, stödja kundaktiviteter och genomföra informationskampanjer i digitala och sociala media. Nyligen genomfördes ett rundabordssamtal där inflytelserika kvinnor och bloggare informerades om UHT och ett pressbesök på en mjölkgård organiserades i samarbete med kunden ASÜD. Dessutom sänder vi en föreläsningsserie i åtta delar med olika näringsexperter via den digitala tv-kanalen Hurriyet. Webbplatsen för Süt Hakkında Her Şey, som också utvecklats tillsammans med ASÜD, är en heltäckande informationskälla om UHT.

Turkisk kampanj med kor på ett fält

Flera kanaler

I samarbete med hälso- och livsmedelsmyndigheter, mejeriindustrin och universitet genomför Tetra Pak kommunikationskampanjer i olika länder för att öka medvetenheten. Vi använder flera kanaler som tv-reklam, seminarier och information i apotek, skolor och universitet.

Det ökade inflytandet från sociala media gör att även online-kommunikation har börjat ge resultat. Informationen handlar i huvudsak om hälsoeffekterna av mjölk, de potentiella riskerna med mjölk i lösvikt och fördelarna med processad och förpackad mjölk. Den primära målgruppen är kvinnor eftersom de ofta ansvarar för hushållet, matlagningen och skötseln av barnen.

World Milk Day firas i Sydafrika

Under World Milk Day 2015 genomförde Tetra Pak i samarbete med välgörenhetsorganisationen Oliver’s House utbildningssessioner för 400 personer i det lilla samhället Putfontein, norr om Johannesburg. Syftet var att belysa fördelarna med UHT-mjölk och deltagarna var främst äldre personer och barnfamiljer som fick lära sig mer om mjölkens näringsvärde och betydelse som del av balanserad kost. Dessutom betonades riskerna med föroreningar från mjölk i lösvikt. Många saknar tillgång till rinnande vatten, elektricitet och möjlighet att kyla maten.

Personer som deltar i Tetra Paks evenemang i Sydafrika