​​​​​​​​Säkerställa dagliga leveranser av mejeriprodukter

De flesta av våra kunder över hela världen har ställts inför oförutsedda utmaningar på grund av störningar i distributionskedjan, som ett resultat av covid-19-karantäner och resebegränsningar.

Samtidigt har konsumenternas krav förändrats avsevärt, vilket kräver att många av våra kunder ändrar sin produktmix och att de ökar produktionen för att tillgodose efterfrågan.

Ur vårt perspektiv innebär stödet till kunderna i det här läget att vi säkerställer en tillförlitlig leverans av förpackningsmaterial och reservdelar efterhand som kraven förändras. Det innebär också att vi tillhandahåller rätt support från servicetekniker och ingenjörer (FSE) – som alla är viktiga för att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av mat och dryck, i synnerhet mejeriprodukter som är stapelvaror i många länder.

Oavbruten drift hos Amul för att tillgodose marknadens behov

Amul är Indiens största mejeriföretag och en av våra nyckelkunder. De stod plötsligt inför en oöverträffad efterfrågan på UHT-mjölk (starkt värmebehandlad) i spåren av covid-19-karantänen. Detta krävde en omedelbar utökning av totalkapaciteten, samtidigt som man måste säkra leveranserna.

En av deras anläggningar, den integrerade UHT-anläggningen i Banaskantha Union, är en del av Asiens största mjölkbearbetningsanläggning. För att maximera linjeproduktionen vid anläggningen arbetade Tetra Paks servicetekniker med obevekligt fokus och engagemang för att konfigurera och genomföra förändringar i produktionen, vilket resulterade i anläggningens högsta dagsproduktion någonsin: hela 576 534 liter, att jämföras med det dagliga genomsnittet på 400 000 liter.

”Tack vare ett omfattande samarbete gjorde det dedikerade UHT-teamet en magnifik insats – och slog det tidigare dagsrekordet för UHT-mjölkproduktion. Sådana resultat får man bara genom verkligt teamwork mellan Banaskantha Union och Tetra Pak” – Banaskantha Union, fabrikschef.

Snabb problemlösning genom nära samarbete och fjärrsupport

I ett annat fall drabbades Amuls pulveranläggning i Sabarkantha Union av ett stillestånd sent en natt, vilket krävde viktiga och akuta ingripanden. Varje försening kunde påverka anläggningens totala mjölkförädlingsförmåga och produktivitet och orsaka betydande förluster, förutom att det skulle påverka marknadstillgången. Därför var det viktigt att snabbt skapa struktur och tänka kritiskt för att få igång anläggningen så fort som möjligt.

Teamet från Amul och Tetra Pak agerade snabbt för att lösa situationen, och de säkerställde att alla godkännanden fanns på plats för att kunna få till stånd omedelbara åtgärder från supportteamet. Denna snabba samordning gjorde det möjligt för vårt lilla ingenjörsteam att anlända till anläggningen redan morgonen därpå.

Trots att man tillät färre teammedlemmar än vanligt på plats, ledde ett nära samarbete och utökad fjärrsupport från ingenjörsteamet till att ingenjörerna på platsen snabbt kunde lösa problemet och fick tillbaka anläggningen i full produktion.

Operatör som ändrar inställningarna på maskinen