2018-02-19
LUND, SVERIGE

​Automation Services hjälper fruktpuréproducent att säkerställa FDA-efterlevnad

Kunden, en fruktpuréproducent i Amerika, hade svårigheter att följa FDA:s regelverk (Food and Drug Administration). Kravet utgjordes rent specifikt av att fabriken måste ha en exakt exponering av hygienkemikalier efter varje rengöring på plats (CIP, Cleaning In Place). Utformningen av kundens kontrollsystem och processer gav inte utrymme för någon exakt och konsekvent dosering, och det var inte alla delar av fabriken som var exponerade. Kravet måste tillgodoses snabbt. Annars fanns det risk för att FDA stängde ned fabriken på grund av att reglerna inte efterlevdes.

En gemensam insats från våra Automation Services-team

Vi mobiliserade snabbt ett expertteam av specialister på livsmedelsskydd, däribland driftsättningsexperter och automationsingenjörer från våra Automation Services-center i Europa och USA. Målet var att uppnå full regelefterlevnad före FDA:s nästa besök, vilket skulle äga rum på kundens fabrik mindre än fem veckor efter projektstarten. Viktiga framgångsfaktorer var teamets förmåga att snabbt sätta sig in i kundens behov, ha ett nära samarbete med kunden och komma fram till en lösning som var spårbar. 

Vi ändrade alla rengöringskretsar så att alla utrustningskomponenter sanerades på ett korrekt sätt, och vi uppdaterade också CIP-uppsättningen med förutbestämda koder och beräkningar för att uppnå konsekvent dosering. 

Lösningen distribuerades i hela fabriken – sammanlagt två CIP-stationer och åtta batchplattformar. Och efter att projektet hade slutförts på den första fabriken delade vi med stor framgång med oss av våra erfarenheter i fråga om en liknande situation på kundens andra fabrik.

Uppgiften slutförd – tre veckor innan deadline

Det tog endast två veckor att slutföra uppgiften, vilket innebar att vi var klara tre veckor före deadline. Ingen driftstoppstid förekom över huvud taget: inga produktionsavbrott eftersom arbetet utfördes på nätter och helger. Trots det pressade tidsschemat hölls kunden hela tiden uppdaterad om hur projektet fortskred. Fabriken blev godkänd i FDA:s inspektion och behövde inte stängas ned. Kunden gav uttryck för tacksamhet och tillfredsställelse, vilket också vidarebefordrats till organisationen.

Äppelmos och äpplen

Sammanfattning:

  • Projektet slutfördes tre veckor innan deadline
  • 0 % påverkan på produktionen
  • 100 % FDA-efterlevnad