​​​​​​​​​Flexibel arbetsmiljö

Allt fler av Tetra Paks medarbetare runt om i världen gynnas av en flexibel arbetsmiljö. Det är en del av ett pågående initiativ som syftar till att ge medarbetare mer inflytande över var, när och hur de arbetar, samtidigt som de fortsätter uppfylla behoven i vår verksamhet.

I slutet av 2019 fanns FWA-policyer i alla länder med mer än 50 medarbetare. Det är nästan dubbelt så många som tidigare. Det finns ett antal olika arrangemang, däribland flextid, distansarbete, sabbatsår och familjeledighet, och allt omfattas av en global ram som sätter nyckeltal och ger tydlig vägledning för chefer och team om implementering.

Drygt hälften av medarbetare som omfattas har begärt FWA under de senaste 12 månaderna, och den samlade feedbacken är mycket positiv. Irina Bogush från kundtjänst- och designteamet är baserad i Tyskland och utnyttjar regelbundet möjligheten att arbeta hemifrån. ”Det ger mer flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv”, säger hon. ”Det har också en positiv inverkan på produktiviteten och ökar engagemanget för vårt företag.”

I Thailand använder Cluster Services Solution Manager Hassaya Bumrungkit flexibla timmar för att minska restiden till och från arbetet. ”Den ordinarie kontorstiden är från 08.00 till 17.00, men jag arbetar från 07.00 till 16.00”, säger hon. ”Jag sparar minst en till en och en halv timme av restiden. Det besparar mig också stress!”

Andra angivna fördelar innefattar bättre möjligheter att kombinera familj och barnomsorgsansvar och att ha möjlighet att lära känna ett nytt barn genom att ta utökad pappaledighet. Medarbetare hittar också sätt att hantera de potentiella nackdelarna med att arbeta isolerat. Donna Munro och Helene Hornby, båda projektkoordinatorer i ECA:s finans- och affärstransformationsteam i Storbritannien, arbetar regelbundet i varandras hem. ”Vi har videomöten med vår chef varje vecka”, säger Donna, och ”videofrukostar med teamet”.

Framöver innefattar planerna att introducera FWA i fler länder och utforska andra alternativ, däribland komprimerade arbetsveckor och jobbdelning. En flexibel strategi är avgörande för att hålla sig konkurrenskraftig, locka och behålla medarbetare, och ett viktigt steg mot att skapa en ännu mer balanserad, mångsidig och inkluderande organisation.