​​​​​​​​​​​​​Stor multinationell livsmedels- och dryckesproducent minskar fallen av bristande sterilitet med 55 % tack vare anpassad utvärdering och utbildning ​

Genom att ge operatörerna rätt kompetens och kunskap optimeras underhåll och rengöring – och produktkvaliteten förbättras 

En av anläggningarna som drivs av detta multinationella livsmedels- och dryckesföretag hade ett stort antal osterilitetsfall eftersom dess operatörer saknade kunskap och färdigheter för korrekt underhåll och rengöring. (Anläggningen producerar främst mjölkprodukter). Även om vissa aspekter av rengöring innebär sunt förnuft kräver andra exakta kunskaper om utrustningen, till exempel de områden som ska rengöras och hur ofta rengöring ska ske. De osterilitetsfall som blev följden ledde till ökade avfallskostnader på grund av återkallade batcher.  

​Ett anpassat program som uppfyller anläggningens specifika utbildningsbehov, med 20 % klassrumsutbildning och 80 % praktiska uppgifter  

​Tetra Pak genomförde en bedömning av operatörer och bestämde att riktad utvärdering och utbildning skulle förbättra kompetensnivåerna inom 4-M-modellen (människa, metod, maskin och material). Anpassad personalutvärdering och utbildning utvecklades sedan enligt TPM-metoden (Total Productive Maintenance), som hjälper producenter att få bort förluster och övervinna sina specifika utmaningar.  ​

Bedömningen genomfördes med hjälp av skriftliga tester, individuella intervjuer och observationer för att fastställa kompetensnivåer och utbildningsluckor. Baserat på denna information utvecklades utbildningen med korta och effektiva sessioner för att lära operatörerna hur man rengör produktionsutrustning på ett säkert sätt. Programmet har ett praktiskt fokus, med 20 % klassrumsutbildning och 80 % faktiska uppgifter vid maskinen.  ​