2014-08-25

​​​​Livsmedels- och dryckesförpackningar

​TRENDRAPPORT

Vårt arbete med kunder från hela världen har gett oss kunskaper om de senaste globala trenderna inom branschen för livsmedels- och dryckesförpackningar. I den här rapporten skulle vi vilja dela med oss av de fem trender som vi tycker är intressantast under 2014.

Läs om vilka effekter följande konsumenttrender får för livsmedels- och dryckesförpackningar:

  • Ökande medvetenhet om miljöfrågor
  • Konsumenternas sökande efter nya produkter och erfarenheter som passar deras behov
  • Ökad hälsomedvetenhet
  • Ett växande behov av försäkringar om att livsmedelsprodukter är pålitliga och säkra
  • Ökad efterfrågan på produkter som lämpar sig för konsumenter på språng som söker omedelbar tillfredsställelse

Kunskap om dessa trender i kombination med många fler insikter som vi under årtionden har samlat på oss från hela världen hjälper oss att tillsammans med våra kunder utveckla nya produkter och förpackningar som kan hjälpa dem att expandera sina verksamheter.

Nedladdningar

Trendrapport om livsmedels- och dryckesförpackningar

Trendrapport om livsmedels- och dryckesförpackningar