​​​​​​FSC-certifiering, märkning och verifiering


Vår kartong kommer från trä från skogar som certifierats i enlighet med FSC™-standarder och andra kontrollerade källor.

Vi anser att (Forest Stewardship Council™) tillhandahåller en trovärdig generell standard och vi uppmuntrar aktivt våra kunder att ha med denna logotyp på sina förpackningar. Sedan FSC-märkningen infördes på våra förpackningar 2007 har vi producerat över 1 135 miljarder FSC™-märkta förpackningar.

FSC

​​​​​​Efter att ha uppnått full FSC-certifiering av ansvarskedjan för hela vår verksamhet kan vi nu leverera FSC-märkta förpackningar i hela världen.

För certifieringen av ansvarskedjan för vår egen verksamhet har vi valt att arbeta med Preferred by Nature, en internationell ideell organisation som främjar bättre markanvändning och affärsmetoder som gagnar människa, natur och klimat. 

  • FSC stöder direkt delmålet om hållbart skogsbruk under SDG 15, samtidigt som man också bidrar till 34 delmål under ytterligare 10 mål för hållbar utveckling
  • Även om siffrorna varierar mellan olika marknader känner varannan konsument i världen igen FSC-märkningen, och ”hållbart skogsbruk” är den näst viktigaste drivkraften vid inköpsbeslut, endast överträffad av ”kvalitetsaspekten”.
  • Sedan 2020 erbjuder vi alla våra förpackningsmaterial med FSC-certifiering och ger kunderna möjlighet att använda FSC-märkningen på sina förpackningar.

FSCTM-licenskoden för Tetra Pak är FSCTM C014047.​​ Se vårt FSCTM certifikat här.

Via-initiativet: De positiva effekterna av certifiering

Vi har länge insett värdet av oberoende certifieringar i övergången till en hållbar framtid. Förra året deltog vi i VIA-utvärderingen (Value and Impact Assessment) i samarbete med Kingfisher och IDH, för att analysera de positiva effekterna av skogscertifieringen. Vi kom fram till att när flera företag förbinder sig till att följa en standard för hållbart skogsbruk – till exempel FSC – får detta mätbara och påtagliga effekter i fråga om att skydda och säkerställa den biologiska mångfalden.

Skog ovanifrån