2017-04-24
NEDERLÄNDERNA

Klimatsmart mejeri

Den nederländska ostproducenten CONO Kaasmakers hade målet klart – att bygga världens mest klimatsmarta mejeri. För att uppnå det valde man att samarbeta med teknikleverantörer som Tetra Pak.

​​DET NEDERLÄNDSKA KOOPERATIVET CONO Kaasmakers grundades för över 100 år sedan, men har en mycket modern vision: att skapa goda rättvisemärkta ostar av högsta kvalitet med stor omsorg om djur och miljö och med ett rimligt mjölkpris till de 460 anslutna mjölkbönderna. 

Gammalmodig utrustning

CONO Kaasmakers befintliga ostmejeri innehöll gammalmodig utrustning från 80-talet och man förväntade sig dessutom 15–20 procent större mjölkvolymer från kooperativets mjölkbönder när EU:s mjölkkvot upphörde under 2015. Företaget valde då att bygga en helt ny produktionsanläggning som skulle ersätta det tidigare mejeriet.

”Med över ett sekel av ansvarsfull produktion bakom oss kändes det naturligt att bygga det mest miljövänliga mejeriet i världen”, säger Wim Betten, CEO, CONO Kaasmakers. ”För att kunna leva upp till ambitionen valde vi att samarbeta med leverantörerna som partners i bygget av en hållbar lösning. Samarbete handlar om människor och kunskapsutbyte, och tillsammans med våra partners ville vi inte bara skapa ett hållbart mejeri utan också införliva miljövärderingarna i hela kedjan från ko till konsument.”​​

KOOPERATIVET HAR investerat 80 miljoner euro i det nya mejeriet. CONO Kaasmakers samarbetar med sju företag eller organisationer, däribland Tetra Pak som fick ansvar för att leverera och installera en komplett processlöning för den nya fabriken till ett ordervärde på över 20 miljoner euro.

”Vi valde Tetra Pak som partner i utformningen av den nya ostfabriken eftersom hållbarhet är vår viktigaste prioritering tillsammans med ostkvalitet, hygien, livsmedels- och arbetsskydd”, säger Betten. ”Vår ambition är att det nya ostmejeriet ska vara helt klimatneutralt och att vi på så sätt ska bidra till en hållbar framtid – och förbli marknadsledande såväl inom smak som hållbarhet.”​

Kundcase

Läs hela kundcaset om det klimatsmarta ostmejeriet

Fyll i formuläret för att ladda ned och läsa hela artikeln om CONO Kaasmakers i Nederländerna
Ostprovning på CONO Kaasmakers