2018-02-05
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​Förbättrad kvalitetshantering hjälper mjölkproducent att minska mängden mjölk som inte kan säljas

Vår kund, en europeisk producent av mjölk med lång hållbarhet, tillämpade sina kvalitetsstyrningsrutiner på ett inkonsekvent sätt. Det fanns inte alltid tydligt uppsatta mål beträffande kvalitetsresultat, och om det faktiskt fanns sådana så uppnåddes de sällan. Fabriken slet också med långa reaktionstider när problem uppstod.

Utbildningstjänster och uppdaterade rutiner för kvalitetsstyrning

För att få bukt med dessa problem ville vi analysera sambandet mellan data från produktionen och konsumentklagomål. För att göra detta på ett effektivt sätt införde vi ett system som gjorde att vi kunde samla in data automatiskt. Här ingick bland annat ny programvara för hantering av fyllningsmaskinerna.

Vi utbildade också personalen i best practice för kvalitetsstyrning och uppdaterade kvalitetskontrollrutinerna så att dessa avspeglade utbildningen. De nya rutinerna implementerades sedan i systemet.

Eliminering av defekter, minskade försäljningsförluster

Andelen produkter som inte kunde säljas på grund av kvalitetsproblem beräknades varje år uppgå till 500 000 euro. De genomförda åtgärderna förbättrade dessa siffror med 90 % (450 000 euro). Dessutom reducerades antalet konsumentklagomål till hälften, och den interna felfrekvensen förbättrades från 1 på 1 000 till 1 på 10 000 – med andra ord eliminerades nio av tio interna fel. 

Den totala kvalitetskostnaden reducerades med mer än en FTE (Full Time Equivalent) och förberedelsetiden för granskningar minskade från en vecka till ett fåtal timmar.

Expert inom aseptisk produktion i arbete.

 

Sammanfattning:

  • Andelen produkter som inte kunde säljas på grund av kvalitetsproblem minskade med 90 procent
  • Konsumentklagomålen minskade med 50 procent
  • Kvalitetskostnaden minskade med >1 FTE