Förbättrad effektivitet

Därför är det bra för affärerna att ha koll på ditt tillgångsutnyttjande. 

I en bransch med ständigt pressade marginaler är effektiviteten A och O. Ändå är den genomsnittliga utnyttjandegraden i livsmedels- och dryckesindustrin så låg som ca 30–40 %. Som jämförelse utnyttjar olje- och gasindustrin sina tillgångar till cirka >80 % och bilindustrin till 45–60 %. 

Fördelarna med detta? Det finns stora möjligheter som väntar på att utforskas. Även förbättringar som vid första anblicken verkar blygsamma kan resultera i stora besparingar. Om OEE (Overall Equipment Effectiveness) ökar med bara några få procent kan detta resultera i en betydande sänkning av driftkostnaderna.  

Få en uppfattning om din prestanda 

Hur kan du då öka din effektivitet? Att bilda sig en uppfattning om prestandan är en bra början. Genom att ange några grundläggande egenskaper om din fabrik i vårt onlineverktyg för driftjämförelser får du en uppskattning av hur din verksamhet går i jämförelse med konkurrenterna. 

Tillsammans kan vi sedan identifiera din fulla potential. För att hjälpa dig att nå denna potential använder vi en TPM-metod (Total Productive Maintenance). Genom effektiva och systematiska förbättringar av utrustning, processer och personal ger TPM hållbara konkurrensfördelar till din organisation. 

Uppnå bestående förbättringar 

Metoden innefattar hela organisationen och är ett bra sätt att driva fram förbättringar eftersom den skapar organisatorisk mognad. Vi fokuserar på praktiskt stöd, utbildning och vägledning på plats. Metoden kan hjälpa dig att:  

  • eliminera kvalitetsproblem 
  • förbättra produktionen och  
  • skapa engagerade team. 

Vi har de medel som behövs för att se till att förbättringar görs där de verkligen spelar roll och vi ser till att de blir bestående. Hos oss hittar du experter med lång erfarenhet av framgångsrika förbättringsprojekt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vårt sätt att driva TPM och bygga upp din kapacitet bygger på coachning och successiv överlämning – vi är proffs.

Dessutom använder vi i våra digitala verktyg och lösningar för förebyggande underhåll realtidsdata för att analysera var och när åtgärder bör vidtas. 

Prova onlineverktyget 

Kom igång med det första steget via vårt onlineverktyg för driftjämförelser​ och ta kontakt med oss för att få mer information om hur du kan utnyttja din fulla potential.  

---- 

Tetra Pak har utvecklat en oöverträffad expertis inom leveranssäkerhet genom att samarbeta med världens ledande livsmedels- och dryckesproducenter. Vi skapar ständigt nya sätt att bistå våra kunder med förpackningsmaterial, utrustning och tjänster. 

Därför väljer kunder runtom i världen att samarbeta med Tetra Pak för att förbättra sin leveranssäkerhet. Mer information om vår viktiga roll i detta sammanhang finns påwww.tetrapak.com/services​

Förbättrad effektivitet