2019-05-09
VIMMERBY, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ökad produktionskapacitet på Arla Foods

Tack vare en ny revolutionerande skivstapeldesign bearbetar Arla Foods i Vimmerby nu upp till 40 procent mer mjölk i sina två separatorer från Tetra Pak. 

​På Arla Foods mjölkpulverfabrik i svenska Vimmerby pågår alltid förbättringsprojekt. Ett av dessa visade sig bli mycket framgångsrikt. Arla Foods i Vimmerby samarbetade med Tetra Pak i ett tekniskt utvecklingsprojekt med målet att drastiskt öka kapaciteten och effektiviteten i separeringen. – Separationstekniken har inte utvecklats så mycket sedan 1950-talet, så det var spännande att vara en del av det här projektet, säger Allan Leandersson, projektledare Product & Technology Development på anläggningen i Vimmerby.

Traditionella separatorskivor har distanshållare svetsade på skivorna. Den nya tekniken har ett stort antal polynoder som är helt integrerade i skivmaterialet. Detta säkerställer ett jämnt avstånd mellan skivorna, så att fler skivor kan staplas i separatorn. Detta resulterar i sin tur i betydligt högre separationseffektivitet.

Registrera dig för läsa hela artikeln: En ny nivå av centrifugalseparering

Kundcase

Registrera dig och ladda ner

Registrera dig för läsa hela artikeln: En ny nivå av centrifugalseparering
Livsmedelstekniker undersöker separatorskivor, Arla Foods