Genom att kombinera Tetra Pak® Services som underhåll, automation och digital expertis, utbildning och uppgradering kan du sänka kostnader och höja resultaten. Varje dag hjälper vi våra kunder att lyckas – här har vi samlat några exempel på vad vi har gjort i Kina och Argentina. 

Ökad tillförlitlighet och lägre underhållskostnader i Kina

”En stor tillverkare och varumärkesägare i Kina ville förbättra utrustningens tillförlitlighet, minska underhållskostnader och höja medarbetarnas kompetens inom grundläggande felsökning av processlinjerna. De hade också problem med komplicerade anskaffningsprocesser”, förklarar Priya Manoj, Services Solutions Manager.

”För att hjälpa till att tillgodose de här behoven erbjöd vi kunden en Tetra Pak® Plant Care-lösning (TPPC) till fyra av deras anläggningar. Problemen med tillförlitlighet hos utrustning löstes genom att en dedikerad tekniker från Tetra Pak fanns på plats, som även kunde utbilda deras personal i grundläggande felsökning. Underhållskostnaderna minskade med cirka 7,2 procent. Efter lyckade resultat på de här fyra anläggningarna utökade vi lösningen till ytterligare tretton anläggningar under 2021”.

Connected Workforce på en fabrik

En framgångsrik digitaliseringsresa i Argentina

Martín Curti, Services Key Account Manager, ger exempel på hur vi vägleder en stor kund i Argentina på deras digitaliseringsresa. ”Vi anpassade utbildningen i deras serviceavtal till ett digitalt format, Connected Workforce Lite+, som omfattar instruktionsvideor. Vi kombinerade det med kompetensutvärderingar för operatörer och tekniker, vilket hjälpte till att motivera medarbetarna att följa materialet. Kunden var nöjd, eftersom medarbetarna kunde fortbilda sig utan att produktionen behövde stoppas”.

Medarbetarna gillade utbildningen och använde 100 procent av innehållet. Därför uppgraderade kunden till Connected Workforce PRO, kombinerat med digitala instrumentpaneler. Connected Workforce PRO erbjuder en webbaserad samarbetsplattform för medarbetare, digitala handböcker och formulär samt grunden till den ”papperslösa fabriken”.

Julia Martínez, Automation Engineer, tillägger: ”Magin uppstår när vi integrerar våra tjänster med en anpassad lösning utifrån varje producents behov. Till den här kunden kombinerade vi Connected Workforce med kompetensutvärderingar och digitala instrumentpaneler. De här tjänsterna bygger på Tetra Paks erfarenheter i sina egna fabriker och hjälper kunden att uppnå kontinuerlig digital hantering av deras anläggningar”.

 

Hur ser din outnyttjade potential ut?

En livsmedels- och dryckesproducent sparar 500 000 euro per år genom en integrerad tjänstelösning från oss. Lösningen är baserad på en 360°-analys av kundens behov.

Be din Tetra Pak representant om en analys för att upptäcka outnyttjad potential i din verksamhet. Med utgångspunkt i dessa data föreslår vi en anpassad lösning utifrån dina behov. 

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Connected Workforce – främja samarbete, kunskap och kompetens

Connected Workforce stöder en kultur av kontinuerliga förbättringar. Enligt World Class Manufacturing-filosofin drivs förbättringar huvudsakligen av förändringar i arbetssätt.

Tetra Pak Plant Care – en servicelösning som ger bekvämlighet och förutsägbarhet

Tetra Pak Plant Care är en servicelösning för dig som vill ha bekvämlighet och förutsägbarhet när det gäller utrustningens prestanda och drifttid.

Tetra Pak Training Services för utbildning och utveckling

Med dedikerade instruktörer och ämnesexperter kan våra Training Services ge dina medarbetare kunskapen och vägledningen de behöver för att prestera på topp.