2018-02-06

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kaslink samarbetar med Tetra Pak för att stå upp mot konkurrenterna

Kaslink är ett ungt, djärvt och innovativt finskt livsmedelsföretag. För att behålla sin konkurrenskraft är företaget villigt att ta risker och samarbeta med partners som de kan lita på, till exempel Tetra Pak.

I likhet med många andra stora, entreprenörsdrivna företag startade Kaslink sin verksamhet i ett garage. År 2001 började Raino Kukkonen kontraktsförpacka högkvalitativa såsbaser för en kund som sålde produkterna till professionella kök i hela Europa. Sexton år senare har företaget en försäljning på 60 miljoner euro, 170 anställda och produkter som säljs i över 15 europeiska länder.

Kukkonens tre söner, Tuomas, Juha-Petteri och Matti, har tagit över driften av företaget som successivt har gått från att vara en såstillverkare till att bli ett mejeriföretag. Mellan 2011 och 2016 ökade företagets intäkter med 50 procent per år.

De tre bröderna strävar alltid efter att ligga minst ett steg före alla andra för att verkligen göra skillnad på marknaden. Ambitionen är att ta fram nya, banbrytande produkter för konsumenterna. Därför är de angelägna om att utforska de senaste konsumenttrenderna och behålla företagets snabba tillväxttakt. En sådan trend är övergången mot icke-mjölkprodukter, som vetebaserade drycker och fermenterade, vetebaserade produkter.

– I nuläget står mejeriprodukterna för den största delen av vår produktion, men icke-mjölkprodukter kommer att ta över. – Det pågår en stor global förändring, i synnerhet bland unga människor – millenniegenerationen – som i allt högre utsträckning väljer bort mejeri- och köttprodukter till förmån för produkter som är vegetariska och icke-mjölkbaserade. Den här förändringen kommer att bestå, säger, vd:n Tuomas Kukkonen. 

Trenden växer sig allt starkare, och Kaslink vill därför agera snabbt för att få ut nya produkter på marknaden så snabbt som möjligt. 

Registrera dig i dag för att läsa hela artikeln

Kundcase

Registrera dig och ladda ner

Fyll i formuläret för att ladda ned och läsa hela artikeln om Kaslink i Finland.
Bild till vänster: Vetebaserad dryck med blåbär i Tetra Brik® Aseptic Edge kartongförpackning
Kaslink-dryck i Tetra Brik aseptisk kartong