2014-12-01

​​​​​​​​​​​Lång erfarenhet av alla olika delar av livsmedelssäkerhet

Tetra Pak har en omfattande erfarenhet av att arbeta med livsmedelssäkerhet och har utvecklat en stor kompetens inom detta område. Från en spetskompetens inom de senaste process- och förpackningsteknikerna till högkvalitativa livsmedelssäkerhetslaboratorier i Stuttgart, Tyskland, fortsätter vi att driva en agenda som är kraftigt fokuserad på vår vision: att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

1961 lanserades den första aseptiska fyllningsmaskinen. Den här tekniken revolutionerade industrin för livsmedelsproduktion och etablerade Tetra Pak som den ledande parten i jakten på tekniker som kan göra maten säker.

Femtio år senare kan vi i backspegeln se många fler milstolpar och innovationer relaterade till livsmedelssäkerhet. Och den teknik som var först med att göra en skillnad, den aseptiska livsmedelsproduktionen, ligger fortsatt i hjärtat av våra affärer och förblir i fokus för utvecklings- och förbättringsarbeten.

- Till exempel har vi utvecklat en hel rad av speciella, aseptiska komponenter, inklusive barriärer av ånga, kväve och steril luft för att säkerställa integritet, produktkvalitet och produktsäkerhet, säger Yvonne Andreasson, Director Portfolio management Processing Solutions. – Det är också viktigt att garantera säkra servicemedel som vatten, luft och ånga genom att bland annat se till att dessa system är utformade så att de kan rengöras.​

Självklart är varenda del av process- och förpackningsutrustningen framtagen med säkerhetsaspekten i åtanke och alla komponenter och material är certifierade för kontakt med livsmedel. Faktum är att när det gäller väldigt känsliga produkter som till exempel barnmat, så är produktionslösningarna nästan i nivå med läkemedelsstandarder med barriärer och kontrollerade hygieniska zoner som garanterar processintegritet.

Laboratorier i världsklass i Tyskland

Ett litet, livsmedelsvetenskapligt laboratorium i världsklass, beläget i Stuttgart, Tyskland utgör Tetra Paks stöd i arbetet med livsmedelssäkerhet.

I dessa laboratorier utförs uttömmande tester på de många material som används i olika typer av förpackningsmaterial för att säkerställa säkra och lämpliga förpackningar för det mycket stora urval av livsmedel som de kan komma att användas för, säger Dr Gabi Pieper, Director, Food Packaging Safety and Interaction. Fynden kan hjälpa livsmedelsproducenterna att undvika användning av olämpliga kombinationer.

Laboratoriet utför också omfattande livsmedelstester, t.ex. som del av den analys som Tetra Paks kunder erbjuds i händelse av problem med livsmedelssäkerhet.

Detta är mer än att erbjuda en snabb och pålitlig supporttjänst. Efter analysen ger vi förslag och rekommendationer för ändringar till livsmedelsproducentens kvalitetskontroll- och kvalitetssäkringsprogram. Dessa råd tillsammans med ett kompetent utvecklingsprogram för förbättring av personalens medvetenhet hjälper till att minimera eller eliminera risken för framtida problem av detta slag.

Samarbete med universitet och myndigheter 

För att hålla sig i framkant av utvecklingen av livsmedelssäkerhet samarbetar laboratorierna med ledande universitet. De utbyter kunskap och får insikt i de allra senaste akademiska forskningsresultaten. Laboratorierna samarbetar även med europeiska och globala hälsoorganisationer och myndigheter, inklusive Food and Drug Administration i USA​. Detta görs inte bara för att hålla sig uppdaterad med lagstiftningen, utan också för att presentera fynd från praktisk erfarenhet för myndigheterna, vilket kan ha inverkan på hur lagar formuleras och implementeras.

– Genom att följa med i vad som pågår i dag kan vi hjälpa våra kunder att uppfylla morgondagens krav, säger Gabi Pieper.

Livsmedelssäkerhetslabb i Stuttgart